Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2021=100

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2021=100

Afzet Alle bedrijfstakken Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2021=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%) Wegingscoëfficiënt
Totaal afzetprijzen C Industrie 2023 februari 121,5 -0,6 8,7 463.547
Totaal afzetprijzen C Industrie 2023 maart 120,8 -0,5 4,0 463.547
Totaal afzetprijzen C Industrie 2023 april 120,9 0,0 0,2 463.547
Totaal afzetprijzen C Industrie 2023 mei 119,6 -1,1 -1,9 463.547
Totaal afzetprijzen C Industrie 2023 juni 119,2 -0,3 -3,7 463.547
Totaal afzetprijzen C Industrie 2023 juli 118,6 -0,5 -5,2 463.547
Totaal afzetprijzen C Industrie 2023 augustus 119,7 0,9 -3,2 463.547
Totaal afzetprijzen C Industrie 2023 september 120,8 1,0 -1,5 463.547
Totaal afzetprijzen C Industrie 2023 oktober* 119,9 -0,8 -3,2 463.547
Totaal afzetprijzen C Industrie 2023 november* 118,8 -0,9 -2,6 463.547
Totaal afzetprijzen C Industrie 2023 december* 117,7 -1,0 -1,9 463.547
Totaal afzetprijzen C Industrie 2023* 120,0 -0,1 463.547
Totaal afzetprijzen C Industrie 2024 januari* 118,5 0,7 -3,0 463.547
Totaal afzetprijzen C Industrie 2024 februari* 119,3 0,6 -1,8 463.547
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2023 februari 130,6 -0,1 18,6 83.255
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2023 maart 130,9 0,3 15,3 83.255
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2023 april 131,2 0,2 9,5 83.255
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2023 mei 130,4 -0,6 8,1 83.255
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2023 juni 130,1 -0,2 7,7 83.255
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2023 juli 128,8 -1,0 4,6 83.255
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2023 augustus 128,7 -0,1 4,1 83.255
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2023 september 128,7 0,0 3,9 83.255
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2023 oktober* 129,0 0,3 2,6 83.255
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2023 november* 128,9 -0,1 2,3 83.255
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2023 december* 128,9 -0,1 2,0 83.255
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2023* 129,7 7,9 83.255
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2024 januari* 128,4 -0,4 -1,7 83.255
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2024 februari* 128,8 0,3 -1,3 83.255
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2023 februari 145,2 -4,3 3,8 33.028
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2023 maart 141,9 -2,3 -22,0 33.028
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2023 april 143,4 1,1 -21,5 33.028
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2023 mei 133,9 -6,6 -30,4 33.028
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2023 juni 136,9 2,3 -36,0 33.028
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2023 juli 141,4 3,2 -28,9 33.028
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2023 augustus 156,3 10,5 -16,0 33.028
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2023 september 170,3 9,0 -3,0 33.028
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2023 oktober* 154,7 -9,2 -16,6 33.028
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2023 november* 144,4 -6,7 -12,7 33.028
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2023 december* 134,8 -6,6 -8,3 33.028
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2023* 146,2 -16,3 33.028
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2024 januari* 135,9 0,8 -10,5 33.028
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2024 februari* 141,2 3,9 -2,7 33.028
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten met als basisjaar 2021=100.
De maandelijkse prijsontwikkelingen worden weergegeven voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet.
De gegevens zijn verder onderverdeeld naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2018

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.

Wijzigingen per 29 maart 2024
Cijfers over de maand februari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.

De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.

Prijsindexcijfers zijn gebaseerd op prijzen exclusief accijns.
Maandmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaarmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.
Wegingscoëfficiënt
De wegingscoëfficiënt geeft het belang weer van een activiteit ten
opzichte van de sectie waartoe deze behoort en het belang van de secties
ten opzichte van elkaar. Een sectie wordt aangegeven
met 1 hoofdletter, volgens de standaardbedrijfsindeling SBI'08.
Voorbeeld: de industrie is weergegeven met hoofdletter C.