Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, herkomst

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, herkomst

Geslacht Leeftijd Herkomst ZorgvormZvw-zorgkosten Perioden Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw (euro) Personen met Zvw-zorgkosten, relatief (%)
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Totaal Ziekenhuiszorg 2020* 801 39,9
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Totaal Farmacie 2020* 176 50,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Totaal Gespecialiseerde GGZ 2020* 229 2,8
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Ziekenhuiszorg 2020* 793 39,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Farmacie 2020* 170 50,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Gespecialiseerde GGZ 2020* 213 2,7
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL Ziekenhuiszorg 2020* 844 41,2
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL Farmacie 2020* 192 53,1
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL Gespecialiseerde GGZ 2020* 324 3,5
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren buiten Nederland Ziekenhuiszorg 2020* 775 38,3
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren buiten Nederland Farmacie 2020* 194 47,2
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren buiten Nederland Gespecialiseerde GGZ 2020* 244 2,9
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederland Ziekenhuiszorg 2020* 793 39,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederland Farmacie 2020* 170 50,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederland Gespecialiseerde GGZ 2020* 213 2,7
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Ziekenhuiszorg 2020* 722 35,7
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Farmacie 2020* 165 43,8
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Gespecialiseerde GGZ 2020* 203 2,5
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Marokko Ziekenhuiszorg 2020* 924 45,5
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Marokko Farmacie 2020* 204 59,0
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Marokko Gespecialiseerde GGZ 2020* 383 4,2
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Turkije Ziekenhuiszorg 2020* 1.015 47,8
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Turkije Farmacie 2020* 223 60,2
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Turkije Gespecialiseerde GGZ 2020* 240 3,9
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Suriname Ziekenhuiszorg 2020* 993 44,2
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Suriname Farmacie 2020* 241 57,1
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Suriname Gespecialiseerde GGZ 2020* 400 3,9
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederlandse Cariben Ziekenhuiszorg 2020* 940 42,3
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederlandse Cariben Farmacie 2020* 244 52,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederlandse Cariben Gespecialiseerde GGZ 2020* 409 3,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Indonesië Ziekenhuiszorg 2020* 736 35,8
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Indonesië Farmacie 2020* 174 48,4
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Indonesië Gespecialiseerde GGZ 2020* 265 3,2
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Buiten Europa (excl. 5 ... Ziekenhuiszorg 2020* 802 41,7
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Buiten Europa (excl. 5 ... Farmacie 2020* 210 52,0
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Buiten Europa (excl. 5 ... Gespecialiseerde GGZ 2020* 271 3,0
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Totaal Ziekenhuiszorg 2020* 960 52,6
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Totaal Farmacie 2020* 188 63,0
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Totaal Gespecialiseerde GGZ 2020* 266 3,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Ziekenhuiszorg 2020* 971 52,6
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Farmacie 2020* 189 63,3
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Gespecialiseerde GGZ 2020* 273 3,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL Ziekenhuiszorg 2020* 1.017 54,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL Farmacie 2020* 198 64,9
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL Gespecialiseerde GGZ 2020* 322 4,6
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren buiten Nederland Ziekenhuiszorg 2020* 859 50,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren buiten Nederland Farmacie 2020* 183 58,1
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren buiten Nederland Gespecialiseerde GGZ 2020* 215 3,4
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederland Ziekenhuiszorg 2020* 971 52,6
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederland Farmacie 2020* 189 63,3
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederland Gespecialiseerde GGZ 2020* 273 3,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Ziekenhuiszorg 2020* 831 47,9
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Farmacie 2020* 159 55,6
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Gespecialiseerde GGZ 2020* 246 3,6
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Marokko Ziekenhuiszorg 2020* 1.062 62,1
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Marokko Farmacie 2020* 231 72,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Marokko Gespecialiseerde GGZ 2020* 228 4,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Turkije Ziekenhuiszorg 2020* 1.075 62,4
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Turkije Farmacie 2020* 254 72,5
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Turkije Gespecialiseerde GGZ 2020* 217 5,0
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Suriname Ziekenhuiszorg 2020* 1.122 57,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Suriname Farmacie 2020* 245 69,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Suriname Gespecialiseerde GGZ 2020* 326 4,5
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederlandse Cariben Ziekenhuiszorg 2020* 1.180 56,5
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederlandse Cariben Farmacie 2020* 211 66,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederlandse Cariben Gespecialiseerde GGZ 2020* 330 4,3
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Indonesië Ziekenhuiszorg 2020* 895 47,3
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Indonesië Farmacie 2020* 162 59,4
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Indonesië Gespecialiseerde GGZ 2020* 307 4,3
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Buiten Europa (excl. 5 ... Ziekenhuiszorg 2020* 871 52,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Buiten Europa (excl. 5 ... Farmacie 2020* 185 61,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Buiten Europa (excl. 5 ... Gespecialiseerde GGZ 2020* 238 3,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de gemiddelde kosten per persoon voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, per type geleverde zorg, en het aandeel personen waarvoor kosten zijn gedeclareerd. De gegevens zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en herkomst. Het betreft alleen de zorg uit het basispakket (basisverzekering).

In deze tabel zijn de volgende kosten niet meegenomen:
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via een andere verzekering worden vergoed, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering;
- zorgkosten die niet onder de Zvw maar onder een ander wettelijk kader vallen, bijvoorbeeld AWBZ/Wlz, Wmo of Jeugdwet;
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via eigen betalingen zijn voldaan.

De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald. Alleen indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekeraar, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen. Andere eigen betalingen zoals voor verzekerde zorg verleend door een niet door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder of wettelijke eigen betalingen zoals bij een maximum aantal behandelingen of bijbetalingen per behandeling zijn niet in de cijfers opgenomen.

Deze tabel heeft betrekking op de populatie van personen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
- ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven geweest in de Basisregistratie Personen (BRP);
- ze zijn verzekerd geweest voor de basisverzekering in het kader van de Zvw.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagjaar 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 april 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel 'Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond 2009-2020', zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2023 zullen de voorlopige cijfers over 2021 worden gepubliceerd en de cijfers over 2020 definitief gemaakt.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw
Gemiddelde zorgkosten, die door zorgverzekeraars zijn vergoed in het kader van de basisverzekering. De basisverzekering valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij het berekenen van het gemiddelde is gedeeld door het aantal personen in de betreffende categorie, ongeacht of zij zorgkosten hebben of niet.
Personen met Zvw-zorgkosten, relatief
Percentage personen waarvoor zorgkosten zijn gedeclareerd en vergoed die vallen onder de basisverzekering.