Aardgasbalans; aanbod en verbruik


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardgas weer in balansvorm. De berekening van het aanbod is als volgt: winning uit de bodem plus productie uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid aardgas die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de wijze van aflevering via het gasnet. Dit bestaat uit een hoofdtransportnet met daaraan gekoppeld de regionale netten. De grootverbruikers krijgen gas direct uit het hoofdtransportnet. Dit zijn de elektriciteitscentrales en grote bedrijven. De kleinverbruikers, waaronder de huishoudens, krijgen het aardgas via de regionale netten. Daarnaast is er een post van aardgasverbruik bij de winning. Tot slot is er een kleine post van het afgefakkelde of afgeblazen aardgas.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1946 per jaar en vanaf 1982 per jaar, per kwartaal en per maand.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2015 zijn definitief.
Gegevens van 2016 zijn nader voorlopig.
Gegevens vanaf 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 27 juli 2020
Cijfers van mei 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 september 2019
Vanwege een methodiekwijziging zijn de cijfers van LNG veranderd. Voorheen werden de maandcijfers voor LNG gemaakt met een schatting die was gebaseerd op het resultaat van het jaar ervoor. Wegens het toenemende belang van LNG is besloten om deze methode te wijzigen. Daarom worden de in en uitvoer van LNG nu per maand bij berichtgevers uitgevraagd, daarom geven de nieuwe cijfers een accurater beeld van de werkelijkheid. De nieuwe methode is toegepast op alle cijfers vanaf januari 2018.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Perioden Aanbod van aardgasTotaal aanbod (mln m3) Aanbod van aardgasWinning uit de bodem (mln m3) Aanbod van aardgasProductie uit andere bronnen (mln m3) Aanbod van aardgasInvoer van gasvormig aardgas (mln m3) Aanbod van aardgasInvoer van vloeibaar aardgas (Lng) (mln m3) Aanbod van aardgasUitvoer van gasvormig aardgas (mln m3) Aanbod van aardgasUitvoer van vloeibaar aardgas (Lng) (mln m3) Aanbod van aardgasVoorraadmutatie (mln m3) Verbruik van aardgasTotaal verbruik (mln m3) Verbruik van aardgasVia het hoofdtransportnetTotaal via het hoofdtransportnet (mln m3) Verbruik van aardgasVia het hoofdtransportnetElektriciteitscentrales (mln m3) Verbruik van aardgasVia het hoofdtransportnetOverige verbruikers (mln m3) Verbruik van aardgasVia regionale netten (mln m3) Verbruik van aardgasVerbruik bij winning en transport (mln m3) Fakkels (mln m3)
2019 mei* 3.062 2.790 13 3.803 1.028 3.328 12 -1.228 3.062 . 884 . . 52 1
2020 februari* 4.351 2.068 15 3.645 985 3.920 25 1.592 4.351 . 884 . . 54 1
2020 maart* 4.103 1.903 15 3.510 1.171 3.827 41 1.388 4.103 . 780 . . 56 1
2020 april* 2.792 2.206 14 3.765 1.183 3.159 29 -1.179 2.792 . 644 . . 51 2
2020 mei* 2.734 2.525 15 3.895 1.177 3.212 29 -1.628 2.734 . 824 . . 52 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens