Consumentenvertrouwen; persoonskenmerken

Consumentenvertrouwen; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Consumentenvertrouwen (gemiddelde saldo van de deelvragen) Economisch klimaat (gemiddelde saldo van de deelvragen) Koopbereidheid (gemiddelde saldo van de deelvragen) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Sterker stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Evenveel stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Minder stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Gelijk blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Weet niet (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Hetzelfde blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Weet niet (%)
Leeftijd: 15 tot 45 jaar 2019 1e kwartaal 12 10 14 100 32 37 10 17 1 2 100 2 12 35 43 4 4
Leeftijd: 15 tot 45 jaar 2019 2e kwartaal 13 12 14 100 15 41 17 20 2 5 100 1 13 34 44 3 4
Leeftijd: 15 tot 45 jaar 2019 3e kwartaal 13 13 13 100 18 42 15 19 2 5 100 3 16 34 37 3 7
Leeftijd: 15 tot 45 jaar 2019 4e kwartaal 9 1 15 100 23 43 9 14 2 8 100 6 23 35 28 2 6
Leeftijd: 15 tot 45 jaar 2020 1e kwartaal 12 2 18 100 24 44 9 13 3 7 100 4 23 37 27 2 7
Leeftijd: 15 tot 45 jaar 2020 2e kwartaal -17 -43 0 100 42 16 4 19 10 8 100 53 31 5 7 3 2
Leeftijd: 15 tot 45 jaar 2020 3e kwartaal -19 -51 3 100 40 24 7 18 5 7 100 48 36 5 7 2 2
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2019 1e kwartaal 0 2 -1 100 39 36 8 14 1 3 100 3 14 40 37 3 4
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2019 2e kwartaal 0 1 -1 100 20 44 13 17 1 4 100 3 15 38 38 2 4
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2019 3e kwartaal 2 0 3 100 22 46 11 16 1 4 100 3 18 42 31 2 4
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2019 4e kwartaal -5 -11 0 100 29 47 7 12 1 4 100 6 26 37 24 1 5
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2020 1e kwartaal -3 -10 2 100 29 46 7 12 2 4 100 5 31 37 21 2 5
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2020 2e kwartaal -29 -48 -16 100 55 15 2 17 5 6 100 67 22 2 4 3 1
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2020 3e kwartaal -29 -55 -12 100 39 26 5 19 3 7 100 59 30 4 4 2 2
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2019 1e kwartaal -19 -12 -24 100 44 32 6 14 0 3 100 2 15 41 33 3 6
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2019 2e kwartaal -18 -10 -23 100 22 41 11 20 1 5 100 3 13 40 34 3 6
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2019 3e kwartaal -18 -13 -22 100 23 44 11 14 0 6 100 2 19 39 30 3 8
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2019 4e kwartaal -20 -20 -20 100 29 44 6 15 1 5 100 7 30 35 20 1 7
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2020 1e kwartaal -18 -16 -19 100 26 45 7 15 1 5 100 6 27 40 21 1 6
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2020 2e kwartaal -36 -45 -30 100 56 17 2 13 3 8 100 68 16 6 3 4 4
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2020 3e kwartaal -34 -53 -22 100 41 26 5 18 2 9 100 63 24 3 5 2 3
Onderwijsniveau: laag onderwijs 2019 1e kwartaal -15 -13 -17 100 42 34 5 14 1 4 100 4 16 43 29 2 7
Onderwijsniveau: laag onderwijs 2019 2e kwartaal -14 -10 -17 100 23 41 10 19 2 5 100 4 18 38 30 2 8
Onderwijsniveau: laag onderwijs 2019 3e kwartaal -11 -9 -13 100 26 41 10 15 2 6 100 4 20 38 27 2 10
Onderwijsniveau: laag onderwijs 2019 4e kwartaal -15 -17 -14 100 31 42 6 12 2 7 100 8 29 33 21 2 7
Onderwijsniveau: laag onderwijs 2020 1e kwartaal -15 -18 -13 100 30 43 7 12 3 6 100 7 32 36 16 2 7
Onderwijsniveau: laag onderwijs 2020 2e kwartaal -33 -45 -25 100 53 19 3 14 3 7 100 63 20 5 5 3 4
Onderwijsniveau: laag onderwijs 2020 3e kwartaal -32 -50 -19 100 39 28 6 15 3 8 100 58 26 5 5 2 4
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2019 1e kwartaal -1 0 -2 100 38 37 8 15 1 2 100 3 12 39 40 3 3
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2019 2e kwartaal 0 1 0 100 18 44 14 18 1 4 100 2 14 38 41 3 2
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2019 3e kwartaal -1 -1 -2 100 19 46 13 17 2 4 100 3 17 40 31 2 6
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2019 4e kwartaal -5 -10 -2 100 26 48 6 13 1 6 100 7 26 36 24 1 6
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2020 1e kwartaal -2 -7 1 100 28 44 8 13 2 4 100 5 24 37 26 2 6
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2020 2e kwartaal -26 -46 -13 100 52 17 3 16 6 7 100 61 23 5 5 4 2
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2020 3e kwartaal -27 -53 -9 100 41 27 6 17 2 7 100 55 32 4 6 1 2
Onderwijsniveau: hoog onderwijs 2019 1e kwartaal 13 14 13 100 35 35 11 16 1 2 100 1 12 34 45 4 3
Onderwijsniveau: hoog onderwijs 2019 2e kwartaal 14 16 13 100 16 42 17 19 1 4 100 1 10 36 46 4 4
Onderwijsniveau: hoog onderwijs 2019 3e kwartaal 13 12 13 100 18 45 15 17 0 4 100 1 16 37 38 4 3
Onderwijsniveau: hoog onderwijs 2019 4e kwartaal 9 0 15 100 24 45 9 16 1 5 100 3 25 38 29 2 4
Onderwijsniveau: hoog onderwijs 2020 1e kwartaal 11 2 17 100 23 47 9 14 1 6 100 3 24 39 27 1 5
Onderwijsniveau: hoog onderwijs 2020 2e kwartaal -21 -45 -6 100 48 12 3 20 10 7 100 62 28 3 4 2 1
Onderwijsniveau: hoog onderwijs 2020 3e kwartaal -23 -55 -1 100 39 21 6 22 4 7 100 55 33 4 5 2 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar kenmerken van de persoon (o.a. geslacht, leeftijd, opleidingsniveau). De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2017.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2020.
De cijfers van het derde kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen op 21 december 2020.

Toelichting onderwerpen

Consumentenvertrouwen
Indicator van het Consumentenvertrouwen. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden, de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.


Economisch klimaat
Indicator van het Economisch klimaat. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het economisch klimaat is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het economisch klimaat is het gemiddelde van de saldi van het percentage van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.

Koopbereidheid
Indicator van de koopbereidheid. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

De koopbereidheid is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van hun eigen financiële situatie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en het economisch klimaat dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van de koopbereidheid is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Prijzen komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de prijzen voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterker stijgen
Evenveel stijgen
Minder stijgen
Gelijk blijven
Dalen
Weet niet
Werkloosheid komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de werkloosheid in Nederland voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterk stijgen
Een beetje stijgen
Hetzelfde blijven
Een beetje dalen
Sterk dalen
Weet niet