Consumentenvertrouwen; persoonskenmerken

Consumentenvertrouwen; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Consumentenvertrouwen (gemiddelde saldo van de deelvragen) Economisch klimaat (gemiddelde saldo van de deelvragen) Koopbereidheid (gemiddelde saldo van de deelvragen) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Sterker stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Evenveel stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Minder stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Gelijk blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Weet niet (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Hetzelfde blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Weet niet (%)
Totaal personen 2021 -14 -26 -5 100 41 32 7 13 2 5 100 16 26 20 27 6 4
Totaal personen 2022 2e kwartaal -47 -67 -34 100 34 34 18 9 2 3 100 4 17 39 28 7 6
Totaal personen 2022 3e kwartaal -54 -73 -41 100 27 36 22 10 2 3 100 5 17 39 28 7 5
Totaal personen 2022 4e kwartaal -55 -72 -44 100 22 30 25 14 4 4 100 8 28 36 19 3 6
Totaal personen 2022 -47 -65 -35 100 32 33 19 10 3 3 100 6 20 37 26 6 5
Totaal personen 2023 1e kwartaal -42 -54 -34 100 10 26 33 22 4 4 100 5 22 40 24 3 6
Leeftijd: 15 tot 45 jaar 2021 -9 -28 3 100 37 31 8 15 3 5 100 16 28 19 28 6 3
Leeftijd: 15 tot 45 jaar 2022 2e kwartaal -41 -64 -26 100 28 35 21 11 3 4 100 5 17 38 29 6 5
Leeftijd: 15 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal -49 -70 -36 100 23 36 23 11 3 3 100 4 18 39 27 7 5
Leeftijd: 15 tot 45 jaar 2022 4e kwartaal -52 -69 -41 100 18 31 27 15 5 4 100 6 27 39 19 3 6
Leeftijd: 15 tot 45 jaar 2022 -41 -61 -28 100 27 34 21 11 4 3 100 5 20 37 27 5 5
Leeftijd: 15 tot 45 jaar 2023 1e kwartaal -40 -53 -31 100 9 25 32 24 5 5 100 5 22 41 24 2 6
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2021 -14 -26 -6 100 44 32 6 12 1 4 100 18 25 21 28 6 3
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2022 2e kwartaal -49 -69 -35 100 35 34 18 8 2 3 100 4 17 40 27 7 5
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2022 3e kwartaal -56 -76 -42 100 29 34 24 8 1 3 100 5 17 40 27 6 5
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2022 4e kwartaal -57 -75 -45 100 22 31 26 14 4 4 100 9 31 33 20 3 4
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2022 -48 -68 -36 100 32 33 20 9 2 3 100 6 21 37 26 6 4
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2023 1e kwartaal -45 -58 -37 100 10 25 37 21 4 3 100 5 24 40 24 3 4
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2021 -18 -23 -16 100 42 34 5 13 1 6 100 15 25 21 27 6 7
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2022 2e kwartaal -52 -68 -42 100 41 33 14 8 1 3 100 5 14 38 27 8 8
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2022 3e kwartaal -57 -73 -47 100 29 38 18 9 2 3 100 4 15 38 29 7 6
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2022 4e kwartaal -57 -71 -49 100 27 30 22 14 4 4 100 9 25 35 21 3 8
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2022 -52 -66 -43 100 37 33 16 9 2 3 100 6 18 37 26 6 7
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2023 1e kwartaal -40 -49 -34 100 12 29 28 22 5 4 100 5 20 39 24 4 7
Onderwijsniveau: laag onderwijs 2021 -21 -28 -16 100 41 32 6 13 2 6 100 18 26 21 23 5 7
Onderwijsniveau: laag onderwijs 2022 2e kwartaal -50 -63 -41 100 39 35 11 7 3 5 100 7 18 36 24 6 8
Onderwijsniveau: laag onderwijs 2022 3e kwartaal -56 -71 -46 100 33 36 17 8 2 4 100 6 19 37 25 6 7
Onderwijsniveau: laag onderwijs 2022 4e kwartaal -58 -70 -50 100 32 32 15 13 4 5 100 13 24 35 15 3 8
Onderwijsniveau: laag onderwijs 2022 -51 -64 -43 100 38 34 12 9 3 4 100 9 20 35 22 5 8
Onderwijsniveau: laag onderwijs 2023 1e kwartaal -44 -52 -38 100 15 30 25 20 4 6 100 7 24 37 20 3 10
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2021 -16 -29 -7 100 41 34 7 12 2 4 100 17 26 21 27 6 3
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2022 2e kwartaal -49 -70 -36 100 34 34 18 10 1 2 100 4 16 41 26 7 6
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2022 3e kwartaal -58 -75 -47 100 29 37 21 10 1 2 100 5 15 40 28 7 5
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2022 4e kwartaal -58 -72 -48 100 21 33 24 14 4 3 100 9 28 35 20 3 6
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2022 -49 -66 -38 100 31 35 19 10 2 3 100 6 20 38 25 5 5
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2023 1e kwartaal -44 -56 -37 100 10 27 32 23 5 3 100 6 20 41 25 2 5
Onderwijsniveau: hoog onderwijs 2021 -6 -22 5 100 41 31 7 14 1 5 100 14 27 19 31 6 2
Onderwijsniveau: hoog onderwijs 2022 2e kwartaal -43 -67 -26 100 30 33 24 9 2 2 100 3 15 39 32 7 4
Onderwijsniveau: hoog onderwijs 2022 3e kwartaal -49 -74 -33 100 21 36 28 10 3 3 100 3 17 40 30 6 4
Onderwijsniveau: hoog onderwijs 2022 4e kwartaal -52 -73 -37 100 15 27 34 16 4 3 100 4 30 37 22 3 3
Onderwijsniveau: hoog onderwijs 2022 -42 -64 -26 100 26 32 25 11 3 3 100 3 20 38 30 6 4
Onderwijsniveau: hoog onderwijs 2023 1e kwartaal -38 -53 -28 100 7 23 40 23 5 3 100 3 22 43 26 3 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar kenmerken van de persoon (o.a. geslacht, leeftijd, opleidingsniveau). De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2017.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 maart 2023.
De cijfers van het eerste kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen op 21 juni 2023.

Toelichting onderwerpen

Consumentenvertrouwen
Indicator van het Consumentenvertrouwen. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden, de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.


Economisch klimaat
Indicator van het Economisch klimaat. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het economisch klimaat is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het economisch klimaat is het gemiddelde van de saldi van het percentage van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.

Koopbereidheid
Indicator van de koopbereidheid. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

De koopbereidheid is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van hun eigen financiële situatie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en het economisch klimaat dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van de koopbereidheid is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Prijzen komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de prijzen voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterker stijgen
Evenveel stijgen
Minder stijgen
Gelijk blijven
Dalen
Weet niet
Werkloosheid komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de werkloosheid in Nederland voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterk stijgen
Een beetje stijgen
Hetzelfde blijven
Een beetje dalen
Sterk dalen
Weet niet