Gebieden in Nederland 2024

Gebieden in Nederland 2024

Regio's Codes en namen van gemeenten Code (code) Lokaliseringen van gemeenten COROP-gebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten COROP-gebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten COROP-subgebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten COROP-subgebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten COROP-plusgebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten COROP-plusgebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landsdelen Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landsdelen Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Provincies Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Provincies Naam (naam)
Aa en Hunze GM1680 CR07 Noord-Drenthe CS070 Noord-Drenthe CP0700 Noord-Drenthe LD01 Noord-Nederland PV22 Drenthe
Amsterdam GM0363 CR23 Groot-Amsterdam CS231 Amsterdam CP2311 Amsterdam LD03 West-Nederland PV27 Noord-Holland
Arnhem GM0202 CR15 Arnhem/Nijmegen CS150 Arnhem/Nijmegen CP1500 Arnhem/Nijmegen LD02 Oost-Nederland PV25 Gelderland
Assen GM0106 CR07 Noord-Drenthe CS070 Noord-Drenthe CP0700 Noord-Drenthe LD01 Noord-Nederland PV22 Drenthe
Eindhoven GM0772 CR36 Zuidoost-Noord-Brabant CS360 Zuidoost-Noord-Brabant CP3600 Zuidoost-Noord-Brabant LD04 Zuid-Nederland PV30 Noord-Brabant
's-Gravenhage (gemeente) GM0518 CR26 Agglomeratie 's-Gravenhage CS260 Agglomeratie 's-Gravenhage CP2601 Agglomeratie 's-Gravenhage exclusief Zoetermeer LD03 West-Nederland PV28 Zuid-Holland
Groningen (gemeente) GM0014 CR03 Overig Groningen CS030 Overig Groningen CP0300 Overig Groningen LD01 Noord-Nederland PV20 Groningen
Haarlem GM0392 CR21 Agglomeratie Haarlem CS210 Agglomeratie Haarlem CP2100 Agglomeratie Haarlem LD03 West-Nederland PV27 Noord-Holland
's-Hertogenbosch GM0796 CR35 Noordoost-Noord-Brabant CS351 Stadsgewest 's-Hertogenbosch CP3510 Stadsgewest 's-Hertogenbosch LD04 Zuid-Nederland PV30 Noord-Brabant
Leeuwarden GM0080 CR04 Noord-Friesland CS040 Noord-Friesland CP0400 Noord-Friesland LD01 Noord-Nederland PV21 Fryslân
Lelystad GM0995 CR40 Flevoland CS400 Flevoland CP4002 Flevoland-Midden LD02 Oost-Nederland PV24 Flevoland
Maastricht GM0935 CR39 Zuid-Limburg CS390 Zuid-Limburg CP3900 Zuid-Limburg LD04 Zuid-Nederland PV31 Limburg
Middelburg (Z.) GM0687 CR32 Overig Zeeland CS320 Overig Zeeland CP3200 Overig Zeeland LD03 West-Nederland PV29 Zeeland
Rotterdam GM0599 CR29 Groot-Rijnmond CS291 Rijnmond CP2910 Rijnmond LD03 West-Nederland PV28 Zuid-Holland
Utrecht (gemeente) GM0344 CR17 Utrecht CS170 Utrecht CP1703 Stadsgewest Utrecht LD03 West-Nederland PV26 Utrecht
Zwolle GM0193 CR10 Noord-Overijssel CS100 Noord-Overijssel CP1000 Noord-Overijssel LD02 Oost-Nederland PV23 Overijssel
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel legt een relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2024 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend. Voor de indeling naar toeristengebieden zijn hierop uitzonderingen van toepassing. Klik in de tabel op de betreffende kolomkop ('Toeristengebieden') om detailinformatie te krijgen.

De tabel is opgebouwd uit:
- Codes en namen van gemeenten.
- Lokaliseringen van gemeenten. Hierbij wordt aangegeven tot welke bovengemeentelijke gebieden een gemeente behoort.
- Grootte en stedelijkheid van gemeenten.
- Statistische gegevens. Hieronder vallen het inwonertal en de omgevingsadressendichtheid. Op deze gegevens zijn de grootte en stedelijkheid van gemeenten gebaseerd.

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.

Gegevens beschikbaar over peildatum 1 januari 2024.

Status van de cijfers:
Alle gegevens zijn definitief, uitgezonderd het aantal inwoners, gemeentegrootte, omgevingsadressendichtheid en stedelijkheid. Deze hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per maart 2024:
Diverse ontbrekende lokaliseringen zijn toegevoegd. En de voorlopige cijfers betreffende gemeentegrootte, stedelijkheid, aantal inwoners en omgevingsadressendichtheid zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het najaar wordt een nieuwe tabel met de meest recente gebiedsindelingen voor het komende jaar samengesteld. Nog niet alle gebiedsindelingen en statistische gegevens zijn dan al beschikbaar, deze worden in de maanden daarna toegevoegd. Eind maart worden ook de statistische gegevens toegevoegd. In de zomer van het verslagjaar worden de gegevens definitief vastgesteld.
Zie paragraaf 3 voor een link naar de andere jaartabellen.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en een alfabetische sortering van de namen van de gemeenten.
Code
De gemeentecode is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in overleg met CBS vastgesteld.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
COROP-gebieden
CR = COROP-gebied
Lokalisering van gemeenten per COROP-gebied. De indeling in COROP-gebieden vormt een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Omstreeks 1970 ontworpen door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de indeling haar naam dankt.
Code
Codes van de COROP-gebieden.
Naam
Namen van de COROP-gebieden.
COROP-subgebieden
CS = COROP-subgebied
Lokalisering van gemeenten naar COROP-subgebieden. Een onderverdeling van de COROP-gebieden, waarbij de volgende gebieden zijn opgesplitst: Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond en Noordoost-Noord-Brabant.
Code
Codes van de COROP-subgebieden.
Naam
Namen van de COROP-subgebieden.
COROP-plusgebieden
CP = COROP-plusgebied
Lokalisering van gemeenten naar COROP-plusgebieden. Een onderverdeling van de COROP-(sub)gebieden, waarbij de volgende gebieden zijn opgesplitst: Utrecht, Overig Groot-Amsterdam, Agglomeratie 's-Gravenhage, Zuidoost-Zuid-Holland en Flevoland.
Code
Codes van de COROP-plusgebieden.
Naam
Namen van de COROP-plusgebieden.
Landsdelen
LD = Landsdeel
Lokalisering van gemeenten per landsdeel. Nederland telt 4 landsdelen:
Noord-Nederland: Groningen, Fryslân, Drenthe
Oost-Nederland: Overijssel, Flevoland, Gelderland
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
Code
Codes van de landsdelen.
Naam
Namen van de landsdelen.
Provincies
PV = Provincie
Lokalisering van gemeenten per provincie. Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12 provincies.
Code
Codes van de provincies. De codering houdt rekening met de wijziging in volgorde van provincies vanwege de instelling van de provincie Flevoland per 1 januari 1986.
Naam
Namen van de provincies.