VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

Geslacht Leeftijd Onderwijssoort Uitkeringen Startkwalificatie op peilmoment Peilmoment Perioden Schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 110.260 41.730 68.530
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 80.670 12.140 68.530
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 27.310 27.310
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 2.280 2.280
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal met een of meerdere uitkeringen Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 11.210 6.750 4.460
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal met een of meerdere uitkeringen Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 4.540 80 4.460
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal met een of meerdere uitkeringen Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 6.670 6.670
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal met een of meerdere uitkeringen Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal één uitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 10.470 6.340 4.140
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal één uitkering Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 4.210 70 4.140
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal één uitkering Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 6.270 6.270
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal één uitkering Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 1.850 680 1.170
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 1.190 20 1.170
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 660 660
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen werkloosheidsuitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 1.010 390 620
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen werkloosheidsuitkering Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 620 0 620
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen werkloosheidsuitkering Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 380 380
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen werkloosheidsuitkering Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen bijstandsuitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 2.230 1.550 690
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen bijstandsuitkering Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 700 20 690
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen bijstandsuitkering Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 1.530 1.530
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen bijstandsuitkering Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Overige uitkeringen Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 5.390 3.720 1.670
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Overige uitkeringen Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 1.690 30 1.670
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Overige uitkeringen Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 3.690 3.690
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Overige uitkeringen Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal meerdere uitkeringen Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 740 410 330
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal meerdere uitkeringen Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 340 10 330
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal meerdere uitkeringen Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 400 400
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal meerdere uitkeringen Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal zonder uitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 48.030 12.670 35.360
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal zonder uitkering Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 35.690 330 35.360
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal zonder uitkering Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 12.340 12.340
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal zonder uitkering Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Terug in onderwijs Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 47.790 20.580 27.210
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Terug in onderwijs Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 38.940 11.720 27.210
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Terug in onderwijs Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 8.300 8.300
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Terug in onderwijs Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 550 550
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Onbekend, niet in BRP Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 3.230 1.740 1.490
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Onbekend, niet in BRP Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 1.500 10 1.490
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Onbekend, niet in BRP Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Onbekend, niet in BRP Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 1.730 1.730
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt inzicht gegeven in de uitkeringsstatus van de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie. De cijfers geven de uitkeringsstatus weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht en leeftijd. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2024. Het betreft cijfers over de uitkeringen van het vsv-cohort 2011/’12 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/'17 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2017/’18 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2018/’19 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2019/’20 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2020/’21 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2021/’22 direct na schoolverlaten.

Toelichting onderwerpen

Schoolverlaters
Leerlingen die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en aan het begin van het schooljaar daarop niet staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Alleen schoolverlaters die op beide peilmomenten in de Basisregistratie personen (BRP) opgenomen zijn, maken deel uit van de schoolverlaterspopulatie.
Voortijdig schoolverlaters
Personen die het bekostigd onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).