Akkerbouwgewassen; productie, regio

Akkerbouwgewassen; productie, regio

Gewassen Regio's Perioden Beteelde oppervlakte (ha) Geoogste oppervlakte (ha) Bruto opbrengst per ha (1 000 kg) Totale bruto opbrengst (1 000 kg)
Tarwe (totaal) Nederland 2022 124.348 123.788 9,7 1.204.667
Tarwe (totaal) Nederland 2023* 130.766 130.245 8,6 1.115.381
Tarwe, winter Nederland 2022 108.321 107.813 10,0 1.082.789
Tarwe, winter Nederland 2023* 121.957 121.472 8,7 1.066.103
Tarwe, zomer Nederland 2022 16.027 15.975 7,6 121.879
Tarwe, zomer Nederland 2023* 8.809 8.773 5,6 49.277
Gerst (totaal) Nederland 2022 36.858 36.525 8,0 293.408
Gerst (totaal) Nederland 2023* 35.794 35.467 6,6 233.728
Gerst, winter Nederland 2022 10.552 10.508 9,0 94.309
Gerst, winter Nederland 2023* 15.052 14.977 9,0 135.205
Gerst, zomer Nederland 2022 26.306 26.017 7,7 199.099
Gerst, zomer Nederland 2023* 20.742 20.490 4,7 98.524
Rogge Nederland 2022 2.288 2.223 4,2 9.344
Rogge Nederland 2023* 2.346 2.308 3,2 7.432
Haver Nederland 2022 1.494 1.471 6,0 8.897
Haver Nederland 2023* 1.633 1.601 3,8 6.169
Triticale Nederland 2022 1.278 1.274 5,5 6.947
Triticale Nederland 2023* 1.460 1.427 4,4 6.387
Maïs, korrelmaïs Nederland 2022 13.742 13.642 12,1 164.857
Maïs, korrelmaïs Nederland 2023* 10.137 10.042 13,3 134.706
Maïs, snijmaïs Nederland 2022 183.274 182.803 45,0 8.230.047
Maïs, snijmaïs Nederland 2023* 180.125 179.450 47,9 8.619.486
Maïs, corn cob mix Nederland 2022 6.582 6.488 11,2 72.529
Maïs, corn cob mix Nederland 2023* 5.985 5.970 13,4 80.058
Bruine bonen Nederland 2022 1.199 1.199 2,3 2.759
Bruine bonen Nederland 2023* 1.680 1.680 4,0 6.721
kool- en raapzaad Nederland 2022 1.612 1.499 4,5 6.680
kool- en raapzaad Nederland 2023* 2.081 2.043 3,8 7.865
Vezelvlas Nederland 2022 1.985 1.945 5,2 10.114
Vezelvlas Nederland 2023* 2.373 2.373 4,3 10.202
Cichorei Nederland 2022 3.514 3.435 42,1 144.788
Cichorei Nederland 2023* 2.714 2.682 45,2 121.253
Hennep Nederland 2022 1.684 1.684 8,4 14.142
Hennep Nederland 2023* 1.985 1.985 6,9 13.696
Aardappelen (totaal) Nederland 2022 163.058 162.279 42,6 6.915.875
Aardappelen (totaal) Nederland 2023* 158.456 156.037 41,8 6.521.170
Consumptieaardappelen Nederland 2022 76.595 75.881 47,1 3.577.193
Consumptieaardappelen Nederland 2023* 75.675 73.707 45,8 3.377.431
Pootaardappelen Nederland 2022 43.157 43.092 37,0 1.593.443
Pootaardappelen Nederland 2023* 40.131 39.680 34,5 1.369.502
Zetmeelaardappelen Nederland 2022 43.306 43.306 40,3 1.745.240
Zetmeelaardappelen Nederland 2023* 42.650 42.650 41,6 1.774.237
Suikerbieten Nederland 2022 81.744 81.751 88,8 7.256.560
Suikerbieten Nederland 2023* 80.899 80.899 85,3 6.900.691
Zaai-uien (totaal) Nederland 2022 27.421 27.277 44,5 1.214.792
Zaai-uien (totaal) Nederland 2023* 29.322 29.046 45,7 1.326.928
Zaai-uien, geel Nederland 2022 22.511 22.370 45,5 1.018.407
Zaai-uien, geel Nederland 2023* 25.620 25.349 46,2 1.170.378
Zaai-uien, rood Nederland 2022 4.910 4.907 40,0 196.385
Zaai-uien, rood Nederland 2023* 3.702 3.697 42,3 156.550
Poot- en plantuien (2e jaars) Nederland 2022 5.784 5.776 46,3 267.649
Poot- en plantuien (2e jaars) Nederland 2023* 5.497 5.486 47,5 260.480
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft per akkerbouwgewas informatie over de beteelde- en de geoogste oppervlakte, de opbrengst per hectare en de totale opbrengst in een oogstjaar. De gegevens zijn beschikbaar op nationaal-, landsdeel-, en provincie-niveau.

Om tot het cijfer voor de opbrengst te komen wordt eerst een voorlopige oogstraming gemaakt. Deze inschatting van de opbrengst vindt plaats in de maanden augustus tot en met oktober afkomstig van een inventarisatie van teeltadviesbureau Delphy. De cijfers van de definitieve oogstraming, die gebaseerd zijn op een enquête onder een steekproef van bedrijven met akkerbouwgewassen, worden eind januari gepubliceerd. Deze cijfers staan in deze tabel dan nog als voorlopig tot de cijfers van de landbouwtelling van het betreffende oogstjaar definitief zijn.

De opbrengsten per hectare zijn afgerond op 100 kilogram, de totale opbrengsten op 1000 kilogram.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers
De cijfers van 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 januari 2024:
De cijfers van de definitieve oogstraming 2023 zijn toegevoegd. De definitieve oogstgegevens van suikerbieten zijn nog niet beschikbaar. De gepubliceerde oogstgegevens van suikerbieten zijn voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige oogstramingen worden voor de granen eind september gepubliceerd en voor alle overige gewassen eind oktober van het betreffende oogstjaar gepubliceerd. De cijfers van de definitieve oogstraming worden eind januari van het jaar na de oogst gepubliceerd en kunnen t/m eind maart nog worden geactualiseerd.

Toelichting onderwerpen

Beteelde oppervlakte
Aantal hectares landbouwgrond waarop het gewas verbouwd wordt.


Geoogste oppervlakte
Aantal hectares landbouwgrond waarvan al geoogst is of naar verwachting nog geoogst zal worden. Het is dus de oppervlakte waarop daadwerkelijk productie heeft plaatsgevonden. Dit kan door omstandigheden (bijvoorbeeld wateroverlast) kleiner zijn dan de oorspronkelijk beteelde oppervlakte.

Bruto opbrengst per ha
Bij de bepaling van de opbrengst per hectare (de gemiddelde opbrengst) wordt alleen gerekend met de hectares die daadwerkelijk geoogst zijn of nog geoogst zullen worden (geoogste oppervlakte). Hectares die beteeld waren maar waarvan de opbrengst verloren is gegaan (bijvoorbeeld door wateroverlast) tellen dus niet mee.
Totale bruto opbrengst
Tot de totale opbrengst (totale bruto productie) behoort alles wat geoogst is of (vermoedelijk) geoogst gaat worden. Tot de totale opbrengst behoort ook dat deel van de productie dat om bijzondere redenen niet geschikt is voor zijn oorspronkelijke bestemming. Dit geldt echter alleen
als het nog wel voor andere normale bedrijfsdoeleinden kan worden aangewend (bijv. aardappelen, die alleen nog voor veevoeder te gebruiken zijn). Hierdoor is de totale bruto opbrengst niet gelijk aan de handelsproductie.

Het vochtpercentage van akkerbouwgewassen zoals granen, maïs en zaden kan in grote mate variëren van jaar tot jaar en kan daarmee leiden tot grote verschillen in de opbrengst. Om tot een goede schatting te komen van de daadwerkelijke 'droge' opbrengst en om opbrengsten van verschillende jaren gemakkelijker met elkaar te vergelijken, worden de bruto opbrengst per ha en de totale bruto opbrengst omgerekend naar een situatie met een standaard vochtpercentage.

De opbrengsten van korrelmaïs en corn cob mix zijn in de definitieve raming berekend met een standaard vochtpercentage van 35 procent. Bij snijmaïs is dit gewicht berekend bij een vochtgehalte van 65 procent.

De opbrengst van graan (tarwe, gerst, haver, rogge en triticale) zijn in de definitieve raming berekend met een standaard vochtpercentage van 15 procent.

De opbrengst van kool- en raapzaad is vanaf 2016 berekend in de situatie waarin het zaad 9 procent vocht zou bevatten. In de jaren hiervoor is de opbrengst berekend op basis van het daadwerkelijke vochtpercentage van dat jaar. Deze vochtpercentages zijn te vinden in de database van Eurostat.