Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio

Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio

Type re-integratie participatievoorz. Status voorziening einde verslagperiode Perioden Regio's Re-integratie-/participatievoorzieningen (aantal)
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 234.220
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 234.920
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 238.340
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 33.460
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 33.610
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 34.260
Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 3.340
Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 3.210
Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 3.150
Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 810
Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 790
Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 790
WIW/ID-baan Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 240
WIW/ID-baan Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 240
WIW/ID-baan Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 240
Beschut werk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 6.980
Beschut werk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 7.040
Beschut werk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 7.170
Participatieplaats Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 3.400
Participatieplaats Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 3.370
Participatieplaats Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 3.450
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 670
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 670
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 690
Overige werkplekken Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 14.030
Overige werkplekken Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 13.970
Overige werkplekken Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 14.310
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 18.380
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 18.510
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 18.900
Werkplekaanpassing Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 20
Werkplekaanpassing Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 20
Werkplekaanpassing Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 20
Coaching naar werk of naar participatie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 67.140
Coaching naar werk of naar participatie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 67.210
Coaching naar werk of naar participatie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 68.510
Training/cursus/opleiding Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 25.410
Training/cursus/opleiding Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 25.710
Training/cursus/opleiding Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 26.080
Vrijwilligerswerk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 18.950
Vrijwilligerswerk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 18.960
Vrijwilligerswerk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 18.740
Overige sociale activering Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 20.610
Overige sociale activering Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 20.650
Overige sociale activering Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 20.400
Vervoersvoorziening Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 11.950
Vervoersvoorziening Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 12.200
Vervoersvoorziening Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 12.740
Overige faciliterende voorziening Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 4.740
Overige faciliterende voorziening Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 4.750
Overige faciliterende voorziening Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 4.790
Uitbesteed én onbekend Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 830
Uitbesteed én onbekend Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 840
Uitbesteed én onbekend Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 900
Niet nader in te delen Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 januari* Nederland 3.280
Niet nader in te delen Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 februari* Nederland 3.190
Niet nader in te delen Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd 2023 maart* Nederland 3.210
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de re-integratie- en participatievoorzieningen die gemeenten op grond van de Participatiewet bij personen inzetten.
Het gaat in deze tabel om het aantal re-integratie-/participatievoorzieningen die in de verslagperiode zijn aangeboden, en lopend zijn aan het einde van de verslagperiode, of beëindigd zijn in de verslagperiode.
Vanaf verslagjaar 2023 gaat de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) over van een registratiesysteem naar een transactiesysteem. Bij een transactiesysteem vindt teruglegging van administratief vertraagde informatie plaats. Dit betekent dat de registergegevens die voor de verslagmaand zijn ontvangen, worden aangepast op basis van registergegevens uit latere verslagmaanden. Voor de SRG is het aantal maanden dat teruggelegd wordt, vastgelegd op drie maanden. Dit betekent dat als er in de drie maanden na de verslagmaand nieuwe informatie wordt aangeleverd over de begin- of einddatum van een voorziening, deze informatie wordt teruggelegd. Door toepassing van het transactiesysteem is er een trendbreuk tussen december 2022 en januari 2023.
De gegevens zijn uitgesplitst naar type re-integratie-/participatievoorzieningen, status van de voorziening aan het einde van de verslagperiode (‘Lopend’ of ‘Beëindigd’), regio’s en perioden.
Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de voorziening heeft verstrekt.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2023.

Status van de cijfers:
De cijfers over januari 2023 tot en met maart 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 september 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in december 2023.

Toelichting onderwerpen

Re-integratie-/participatievoorzieningen
Een re-integratie- of participatievoorziening is gedefinieerd als een instrument/activiteit die (door een gemeente) wordt ingezet en die er op gericht is om respectievelijk de afstand tot de arbeidsmarkt of tot de maatschappij van een persoon te verkleinen. Over het algemeen is arbeidsinschakeling het (langere termijn) doel. Echter is dit niet altijd voor iedereen mogelijk en worden sommige voorzieningen langdurig ingezet. Het is voor de statistiek niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of wordt ingekocht.

Ontvangers van re-integratie- of participatievoorzieningen kunnen zowel personen met als zonder arbeidsbeperking zijn. Ontvangers van voorzieningen kunnen verder zowel bijstandsgerechtigden, personen met een Anw-uitkering en niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers) zijn.