Begrippen

© ANP
Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Baan
 2. Bachelordiploma
 3. Balans
 4. Baldadigheid (Halt)
 5. Banen
 6. Banken
 7. Basiseducatie
 8. Basisonderwijs
 9. Basisprijs
 10. Basisvakantieverlof
 11. Bbl
 12. Bbo
 13. BBP
 14. Bebouwd terrein
 15. Bebouwing
 16. Bebouwingsdichtheid
 17. Bedreiging
 18. Bedrijf
 19. Bedrijfsafvalstoffen
 20. Bedrijfsgebouw
 21. Bedrijfsgezondheidszorg
 22. Bedrijfsklasse
 23. Bedrijfskosten
 24. Bedrijfsmotorvoertuig
 25. Bedrijfsongeval
 26. Bedrijfsopbrengsten
 27. Bedrijfsopleiding
 28. Bedrijfsresultaat
 29. Bedrijfsspaarregeling
 30. Bedrijfstakpensioenfonds
 31. Bedrijfsvermogen
 32. Bedrijfsvoertuig
 33. Bedrijventerrein
 34. Bedrog
 35. Beëindiging geregistreerd partnerschap
 36. Beginvoorraad grond- en hulpstoffen
 37. Beginvoorraad handelsgoederen
 38. Begraafplaats
 39. Behaald onderwijsniveau
 40. Beheerder museum
 41. Beladingsgraad
 42. Belasting over de toegevoegde waarde (btw)
 43. Belastingen
 44. Belastingen op inkomen en vermogen
 45. Belastingen op milieugrondslag
 46. Belastingen op productie en invoer
 47. Belastingkamer gerechtshof
 48. Belastingkamer Hoge Raad
 49. Beldo-lijst
 50. Beleggingsinstelling
 51. Beleidsregel
 52. Beleidssepot
 53. Benzine
 54. Beperking voor motorboten (CM)
 55. Beperking voor motorboten (DM)
 56. Beperking voor zeil-/motorboten (CZM)
 57. Beroep (arbeid)
 58. Beroep (juridisch)
 59. Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC 2014)
 60. Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
 61. Beroepsbevolking
 62. Beroepsbevolking (12-uursgrens)
 63. Beroepsdiploma
 64. Beroepsgroep
 65. Beroepsklasse
 66. Beroepsniveau (internationale definitie)
 67. Beroepsonderwijs
 68. Beroepsopleidende leerweg (bol)
 69. Beroepssegment
 70. Beroepsvervoer
 71. Beschikbaar inkomen (netto)
 72. Beschikbaar nationaal inkomen (bruto, marktprijzen)
 73. Beschikbaar nationaal inkomen (netto, marktprijzen)
 74. Beschikking (bestuursrecht)
 75. Beschikking Wet Mulder
 76. Beslissing door het Openbaar Ministerie
 77. Besloten vennootschap (BV)
 78. Besluit (juridisch)
 79. Besparingen
 80. Besparingen (van een sector)
 81. Besteedbaar inkomen
 82. Bestelauto
 83. Bestemming dagtocht
 84. Bestuurder auto woon-werkverkeer
 85. Bestuurder auto woon-werkverkeer, solo
 86. Bestuurder auto wwv, passagier niet-wwv
 87. Bestuurder carpoolauto
 88. Bestuursorgaan
 89. Bestuursrecht
 90. Bestuursrecht, uitspraken
 91. Bestuursrechtspraak
 92. Betaald werk
 93. Betaalde arbeid
 94. Betaalde arbeidsduur (ako)
 95. Betaalde arbeidsduur (NR)
 96. Betalingsbalans
 97. Beursindexcijfers
 98. Beurswaarde
 99. Bevestiging aangevallen uitspraak
 100. Bevolking
 101. Bevolkingsdichtheid
 102. Bevolkingsgroei
 103. Bevolkingsontwikkeling
 104. Bevolkingsprognose
 105. Bezettingsgraad machines/installaties
 106. Bezoek religieuze diensten
 107. Bezwaar (juridisch)
 108. Bijbaan
 109. Bijmengverplichting
 110. Bijstandsdebiteur
 111. Bijstandsvordering
 112. Bijzonder woongebouw
 113. Bijzondere beloningen
 114. Bijzondere bijstand
 115. Bijzondere financiële instellingen (BFI’s)
 116. Bijzondere opsporingsdiensten
 117. Bijzondere trekkingsrechten
 118. Bilateraal vervoer
 119. Binnen gemeenten verhuisde persoon
 120. Binnen Nederland verhuisde persoon
 121. Binnen provincies verhuisde persoon
 122. Binnenbrand
 123. Binnenbrand, grote of middelgrote -
 124. Binnenbrand, kleine -
 125. Binnengekomen zeeschip
 126. Binnengemeentelijke verhuizing
 127. Binnenlands goederenvervoer
 128. Binnenlandse verhuizing
 129. Binnenvloot, actieve
 130. Binnenvloot, geregistreerde
 131. Binnenwater (bodemgebruik)
 132. Binnenwater (Gf, Fvw)
 133. Binnenwater voor delfstofwinning
 134. Biobenzine
 135. Biodiesel
 136. Biogas
 137. Biogas uit rioolwaterzuiveringsinstallaties
 138. Biogas uit stortplaatsen
 139. Biologische landbouw
 140. Biomassa
 141. Bitumen
 142. Blsv
 143. Bnp
 144. Bodemenergie
 145. Bodemenergie, diep
 146. Bodemenergie, ondiep
 147. Bodemgebruik, Classificatie
 148. Bodemkoude
 149. Bodemprocedure
 150. Bodemwarmte, ondiep
 151. bol
 152. Bonaire
 153. Bos
 154. Bos en open natuurlijk terrein
 155. Botanische tuin
 156. Bouwterrein
 157. Bouwvergunning
 158. Brand (juridisch)
 159. Brandmelding
 160. Brandschade
 161. Brandstoffenbelasting
 162. Brandweer
 163. Brandweer, beroepspersoneel -
 164. Brandweer, operationeel personeel -
 165. Brandweer, overig personeel -
 166. Brandweer, totaal personeel -
 167. Brandweer, vrijwillig personeel -
 168. Brandweerregio
 169. BRC 2014
 170. Brengdelict
 171. Bromfiets
 172. Brommobiel
 173. Brugklas
 174. Bruinkool
 175. Bruinkoolbriketten
 176. bruto binnenlands product (marktprijzen) (BBP)
 177. Bruto-arbeidsparticipatie
 178. Brutogewicht van goederen
 179. Bruto-inkomen
 180. Bruto-investeringen in vaste activa
 181. Bruto-investeringen in vaste activa door de overheid
 182. Brutojaarloon
 183. Brutolonen
 184. Brutoloon
 185. Brutoloon sociale verzekeringen (blsv)
 186. Brutomaandloon
 187. Bruto-plus gewicht (goederenvervoer)
 188. Brutostandaardsaldo (Bss)
 189. Brutotonnage (Bt)
 190. Bruto-uurloon
 191. Brutovervangingsfactor
 192. Brutoweekloon
 193. Bss
 194. Bt
 195. Buitenbrand
 196. Buitengebied (Gf, Fvw)
 197. Buitengewone baten
 198. Buitengewone lasten
 199. Buitengewoon resultaat
 200. Buitenland (NR)
 201. Buitenlandrekening
 202. Buitenlandse international
 203. Buitenlandse migratie
 204. Buitenlandse onderneming
 205. Buitenlandse rechtspersoon
 206. Buitenlandse werknemer
 207. Buitenluchtwarmte
 208. Buitenschoolse opvang
 209. Buitenwater (bodemgebruik)
 210. Buitenwater (Gf, Fvw)
 211. Bunkering
 212. Bureau Slachtofferhulp
 213. Burgerlijk recht
 214. Burgerlijke rechtspraak
 215. Burgerlijke staat
 216. Burn-out klachten
 217. Butaan
 218. Buurt
 219. BV
 220. B-verklaring