© ANP

Begrippen

Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Baan
 2. Bachelordiploma
 3. Balans
 4. Baldadigheid (Halt)
 5. Banen
 6. Banken
 7. Basiseducatie
 8. Basisonderwijs
 9. Basisprijs
 10. Basisvakantieverlof
 11. Bbl
 12. Bbo
 13. BBP
 14. Bebouwd terrein
 15. Bebouwing
 16. Bebouwingsdichtheid
 17. Bedreiging
 18. Bedrijf
 19. Bedrijfsafvalstoffen
 20. Bedrijfsgebouw
 21. Bedrijfsgezondheidszorg
 22. Bedrijfsklasse
 23. Bedrijfskosten
 24. Bedrijfsmotorvoertuig
 25. Bedrijfsongeval
 26. Bedrijfsopbrengsten
 27. Bedrijfsopleiding
 28. Bedrijfsresultaat
 29. Bedrijfsspaarregeling
 30. Bedrijfstakpensioenfonds
 31. Bedrijfsvermogen
 32. Bedrijfsvoertuig
 33. Bedrijventerrein
 34. Bedrog
 35. Beëindiging geregistreerd partnerschap
 36. Beginvoorraad grond- en hulpstoffen
 37. Beginvoorraad handelsgoederen
 38. Begraafplaats
 39. Behaald onderwijsniveau
 40. Beheerder museum
 41. Beladingsgraad
 42. Belasting over de toegevoegde waarde (btw)
 43. Belastingen
 44. Belastingen op inkomen en vermogen
 45. Belastingen op milieugrondslag
 46. Belastingen op productie en invoer
 47. Belastingkamer gerechtshof
 48. Belastingkamer Hoge Raad
 49. Beldo-lijst
 50. Beleggingsinstelling
 51. Beleidsregel
 52. Beleidssepot
 53. Benzine
 54. Beperking voor motorboten (CM)
 55. Beperking voor motorboten (DM)
 56. Beperking voor zeil-/motorboten (CZM)
 57. Beroep (arbeid)
 58. Beroep (juridisch)
 59. Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC 2014)
 60. Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
 61. Beroepsbevolking
 62. Beroepsbevolking (12-uursgrens)
 63. Beroepsdiploma
 64. Beroepsgroep
 65. Beroepsklasse
 66. Beroepsniveau (internationale definitie)
 67. Beroepsonderwijs
 68. Beroepsopleidende leerweg (bol)
 69. Beroepssegment
 70. Beroepsvervoer
 71. Beschikbaar inkomen (netto)
 72. Beschikbaar nationaal inkomen (bruto, marktprijzen)
 73. Beschikbaar nationaal inkomen (netto, marktprijzen)
 74. Beschikking (bestuursrecht)
 75. Beschikking Wet Mulder
 76. Besloten vennootschap (BV)
 77. Besluit (juridisch)
 78. Besparingen
 79. Besparingen (van een sector)
 80. Besteedbaar inkomen
 81. Bestelauto
 82. Bestemming dagtocht
 83. Bestuurder auto woon-werkverkeer
 84. Bestuurder auto woon-werkverkeer, solo
 85. Bestuurder auto wwv, passagier niet-wwv
 86. Bestuurder carpoolauto
 87. Bestuursorgaan
 88. Bestuursrecht
 89. Bestuursrecht, uitspraken
 90. Bestuursrechtspraak
 91. Betaald werk
 92. Betaalde arbeid
 93. Betaalde arbeidsduur (ako)
 94. Betaalde arbeidsduur (NR)
 95. Betalingsbalans
 96. Beursindexcijfers
 97. Beurswaarde
 98. Bevestiging aangevallen uitspraak
 99. Bevolking
 100. Bevolkingsdichtheid
 101. Bevolkingsgroei
 102. Bevolkingsontwikkeling
 103. Bevolkingsprognose
 104. Bezettingsgraad machines/installaties
 105. Bezoek religieuze diensten
 106. Bezwaar (juridisch)
 107. Bijbaan
 108. Bijmengverplichting
 109. Bijstandsdebiteur
 110. Bijstandsvordering
 111. Bijzonder woongebouw
 112. Bijzondere beloningen
 113. Bijzondere bijstand
 114. Bijzondere financiële instellingen (BFI’s)
 115. Bijzondere opsporingsdiensten
 116. Bijzondere trekkingsrechten
 117. Bilateraal vervoer
 118. Binnen gemeenten verhuisde persoon
 119. Binnen Nederland verhuisde persoon
 120. Binnen provincies verhuisde persoon
 121. Binnenbrand
 122. Binnenbrand, grote of middelgrote -
 123. Binnenbrand, kleine -
 124. Binnengekomen zeeschip
 125. Binnengemeentelijke verhuizing
 126. Binnenlands goederenvervoer
 127. Binnenlandse verhuizing
 128. Binnenvloot, actieve
 129. Binnenvloot, geregistreerde
 130. Binnenwater (bodemgebruik)
 131. Binnenwater (Gf, Fvw)
 132. Binnenwater voor delfstofwinning
 133. Biobenzine
 134. Biodiesel
 135. Biogas
 136. Biogas uit rioolwaterzuiveringsinstallaties
 137. Biogas uit stortplaatsen
 138. Biologische landbouw
 139. Biomassa
 140. Bitumen
 141. Blsv
 142. Bnp
 143. Bodemenergie
 144. Bodemenergie, diep
 145. Bodemenergie, ondiep
 146. Bodemgebruik, Classificatie
 147. Bodemkoude
 148. Bodemprocedure
 149. Bodemwarmte, ondiep
 150. bol
 151. Bonaire
 152. Bos
 153. Bos en open natuurlijk terrein
 154. Botanische tuin
 155. Bouwterrein
 156. Bouwvergunning
 157. Brand (juridisch)
 158. Brandmelding
 159. Brandschade
 160. Brandstoffenbelasting
 161. Brandweer
 162. Brandweer, beroepspersoneel -
 163. Brandweer, operationeel personeel -
 164. Brandweer, overig personeel -
 165. Brandweer, totaal personeel -
 166. Brandweer, vrijwillig personeel -
 167. Brandweerregio
 168. BRC 2014
 169. Brengdelict
 170. Bromfiets
 171. Brommobiel
 172. Brugklas
 173. Bruinkool
 174. Bruinkoolbriketten
 175. bruto binnenlands product (marktprijzen) (BBP)
 176. Bruto-arbeidsparticipatie
 177. Brutogewicht van goederen
 178. Bruto-inkomen
 179. Bruto-investeringen in vaste activa
 180. Bruto-investeringen in vaste activa door de overheid
 181. Brutojaarloon
 182. Brutolonen
 183. Brutoloon
 184. Brutoloon sociale verzekeringen (blsv)
 185. Brutomaandloon
 186. Bruto-plus gewicht (goederenvervoer)
 187. Brutostandaardsaldo (Bss)
 188. Brutotonnage (Bt)
 189. Bruto-uurloon
 190. Brutovervangingsfactor
 191. Brutoweekloon
 192. Bss
 193. Bt
 194. Buitenbrand
 195. Buitengebied (Gf, Fvw)
 196. Buitengewone baten
 197. Buitengewone lasten
 198. Buitengewoon resultaat
 199. Buitenland (NR)
 200. Buitenlandrekening
 201. Buitenlandse international
 202. Buitenlandse migratie
 203. Buitenlandse onderneming
 204. Buitenlandse rechtspersoon
 205. Buitenlandse werknemer
 206. Buitenluchtwarmte
 207. Buitenschoolse opvang
 208. Buitenwater (bodemgebruik)
 209. Buitenwater (Gf, Fvw)
 210. Bunkering
 211. Bureau Slachtofferhulp
 212. Burgerlijk recht
 213. Burgerlijke rechtspraak
 214. Burgerlijke staat
 215. Burn-out klachten
 216. Butaan
 217. Buurt
 218. BV
 219. B-verklaring