Begrippen

© ANP
Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Oad
 2. Officieel rentetarief
 3. Officier van justitie
 4. OM
 5. OM-afdoening
 6. Omgevingsadressendichtheid van een adres
 7. Omzet binnenland
 8. Omzet buitenland
 9. Omzet, netto
 10. Onbenut arbeidspotentieel
 11. Onbetaalde arbeid (NR)
 12. Onbetaalde arbeid (TBO)
 13. Onbevoegdverklaring van de rechter
 14. Onbezoldigd personeel
 15. Onderliggende inflatie
 16. Onderlinge waarborgmaatschappij (OWM)
 17. Ondernemer
 18. Onderneming
 19. Ondernemingengroep
 20. Ondernemingspensioenfonds
 21. Ondertoezichtstelling
 22. Onderwijs
 23. Onderwijsniveau SOI 1978
 24. Onderwijsniveau SOI 1998
 25. Onderwijsniveau SOI 2006
 26. Onderwijsniveau SOI 2016
 27. Onderwijsniveau SOI 2021
 28. Onderwijsnummer
 29. Onderwijsondersteunend personeel kunstzinnige vorming
 30. Onderwijsrichting ISCED
 31. Onderwijsrichting SOI
 32. Onderwijsrichting SOI 2006
 33. Onderwijsrichting SOI 2016
 34. Onderwijsrichting SOI 2021
 35. Onderwijssector SOI 2006
 36. Onderwijssoort
 37. Onderwijzend personeel kunstzinnige vorming
 38. Onderzoek verplaatsingsgedrag
 39. Onderzoeker (arbeidsmigratie)
 40. Ongegrondverklaring
 41. Ongehuwd
 42. Ongeval
 43. Ongeval, doorrijden na -
 44. Onherroepelijke uitspraak
 45. Onregelmatige dienst
 46. Onroerende goederen
 47. Onroerende goederen (sociale verhuurders)
 48. Onroerendezaakbelasting (Ozb)
 49. Ontbinding geregistreerd partnerschap
 50. Ontheffing van ouderlijk gezag of voogdij
 51. Ontslag van (alle) rechtsvervolging
 52. Ontslagzaak
 53. Ontsluiting voor motorboten (BM)
 54. Ontsluiting voor zeil-/motorboten (BZM)
 55. Onttrekking aan het verkeer
 56. Ontzetting uit ouderlijk gezag of voogdij
 57. Onvoorwaardelijke gratieverlening
 58. Oosterschelde
 59. Opbrengst museumkaart
 60. Opbrengst verkochte activa
 61. Open droog natuurlijk terrein
 62. Open nat natuurlijk terrein
 63. Openbaar gezag, misdrijven tegen het -
 64. Openbaar krachtens archiefwet
 65. Openbaar Ministerie (OM)
 66. Openbaar vervoer
 67. Openbare emissie
 68. Openbare orde, misdrijven tegen de -
 69. Openbare orde, vernieling en -
 70. Operational lease
 71. Operationeel personeel brandweer
 72. Opgehelderd misdrijf
 73. Opgespoorde criminaliteit
 74. Opheffing van bedrijf
 75. Ophelderingspercentage
 76. Opiumwet
 77. Opkomstpercentage (verkiezingen)
 78. Opkomsttijd brandweer
 79. Oplegger
 80. Opleiding
 81. Opleidingsfase
 82. Opleidingsinternaat
 83. Opleidingsvorm
 84. Oppervlakte bebouwing
 85. Oprichting van bedrijf
 86. Oproepkracht
 87. Opsporing, eigen -
 88. Opsporingsambtenaar
 89. Opvang kindercentrum
 90. Opvangplaats kindercentra
 91. Organisatiegraad (vakbeweging)
 92. Oriënterend en schakelend programma
 93. Ouder in eenouderhuishouden
 94. Ouderlijk gezag, ontheffing van -
 95. Ouderlijk gezag, ontzetting uit -
 96. Overdekte sportaccommodatie
 97. Overdracht (juridisch)
 98. Overeengekomen arbeidsduur
 99. Overeengekomen uren (NR)
 100. Overheid
 101. Overheidsarchief
 102. Overheidsinstelling zonder winstoogmerk (IZWo)
 103. Overheids-IZW
 104. Overhevelingstoeslag
 105. Overig agrarisch terrein
 106. Overig binnenwater (bodemgebruik)
 107. Overig biogas
 108. Overig huishouden
 109. Overig lid van een huishouden
 110. Overig meerpersoonshuishouden met kinderen
 111. Overig meerpersoonshuishouden zonder kinderen
 112. Overig personeel brandweer
 113. Overig plantaardig afval
 114. Overige aardoliegrondstoffen
 115. Overige bedrijfskosten
 116. Overige bedrijfskosten
 117. Overige bedrijfsopbrengsten
 118. Overige correcties (bevolking)
 119. Overige inkomensoverdracht niet eerder genoemd
 120. Overige kapitaaloverdracht
 121. Overige misdrijven Wegenverkeerswet
 122. Overige misdrijven Wet op de economische delicten
 123. Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht
 124. Overige olieproducten
 125. Overige overdekte sportaccommodatie
 126. Overige particuliere sociale premies
 127. Overige particuliere sociale uitkeringen
 128. Overige personele kosten
 129. Overige seksuele misdrijven
 130. Overige sociale lasten
 131. Overige voertuigen met bromfietskenteken
 132. Overige zelfstandige
 133. Overlandvlucht
 134. Overledene
 135. Overlevering
 136. Overlevering (EAB), verzoek om -
 137. Overlevingstafel
 138. Overnachting
 139. Oversterfte
 140. Overtreding (algemeen)
 141. Overwerken
 142. Overwerkuren
 143. OV-gebruiker
 144. OV-studentenkaart
 145. OWM
 146. Ozb