Begrippen

© ANP
Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Oad
 2. Officieel rentetarief
 3. Officier van justitie
 4. OM
 5. OM-afdoening
 6. Omgevingsadressendichtheid van een adres
 7. Omzet binnenland
 8. Omzet buitenland
 9. Omzet, netto
 10. Onbenut arbeidspotentieel
 11. Onbetaalde arbeid (NR)
 12. Onbetaalde arbeid (TBO)
 13. Onbevoegdverklaring van de rechter
 14. Onbezoldigd personeel
 15. Onderliggende inflatie
 16. Onderlinge waarborgmaatschappij (OWM)
 17. Ondernemer
 18. Onderneming
 19. Ondernemingengroep
 20. Ondernemingspensioenfonds
 21. Ondertoezichtstelling
 22. Onderwijs
 23. Onderwijsniveau SOI 1978
 24. Onderwijsniveau SOI 1998
 25. Onderwijsniveau SOI 2006
 26. Onderwijsniveau SOI 2016
 27. Onderwijsniveau SOI 2021
 28. Onderwijsnummer
 29. Onderwijsondersteunend personeel kunstzinnige vorming
 30. Onderwijsrichting ISCED
 31. Onderwijsrichting SOI
 32. Onderwijsrichting SOI 2006
 33. Onderwijsrichting SOI 2016
 34. Onderwijsrichting SOI 2021
 35. Onderwijssector SOI 2006
 36. Onderwijssoort
 37. Onderwijzend personeel kunstzinnige vorming
 38. Onderzoek verplaatsingsgedrag
 39. Onderzoeker (arbeidsmigratie)
 40. Ongegrondverklaring
 41. Ongehuwd
 42. Ongeval
 43. Ongeval, doorrijden na -
 44. Onherroepelijke uitspraak
 45. Onregelmatige dienst
 46. Onroerende goederen
 47. Onroerende goederen (sociale verhuurders)
 48. Onroerendezaakbelasting (Ozb)
 49. Ontbinding geregistreerd partnerschap
 50. Ontheffing van ouderlijk gezag of voogdij
 51. Ontslag van (alle) rechtsvervolging
 52. Ontslagzaak
 53. Ontsluiting voor motorboten (BM)
 54. Ontsluiting voor zeil-/motorboten (BZM)
 55. Onttrekking aan het verkeer
 56. Ontzetting uit ouderlijk gezag of voogdij
 57. Onvoorwaardelijk sepot
 58. Onvoorwaardelijke gratieverlening
 59. Oosterschelde
 60. Opbrengst museumkaart
 61. Opbrengst verkochte activa
 62. Open droog natuurlijk terrein
 63. Open nat natuurlijk terrein
 64. Openbaar gezag, misdrijven tegen het -
 65. Openbaar krachtens archiefwet
 66. Openbaar Ministerie (OM)
 67. Openbaar vervoer
 68. Openbare emissie
 69. Openbare orde, misdrijven tegen de -
 70. Openbare orde, vernieling en -
 71. Operational lease
 72. Operationeel personeel brandweer
 73. Opgehelderd misdrijf
 74. Opgespoorde criminaliteit
 75. Opheffing van bedrijf
 76. Ophelderingspercentage
 77. Opiumwet
 78. Opkomstpercentage (verkiezingen)
 79. Opkomsttijd brandweer
 80. Oplegger
 81. Opleiding
 82. Opleidingsfase
 83. Opleidingsinternaat
 84. Opleidingsvorm
 85. Oppervlakte bebouwing
 86. Oprichting van bedrijf
 87. Oproepen ter terechtzitting n.a.v. verzet tegen strafbeschikking
 88. Oproepkracht
 89. Opsporing, eigen -
 90. Opsporingsambtenaar
 91. Opvang kindercentrum
 92. Opvangplaats kindercentra
 93. Organisatiegraad (vakbeweging)
 94. Oriënterend en schakelend programma
 95. Ouder in eenouderhuishouden
 96. Ouderlijk gezag, ontheffing van -
 97. Ouderlijk gezag, ontzetting uit -
 98. Overdekte sportaccommodatie
 99. Overdracht (juridisch)
 100. Overeengekomen arbeidsduur
 101. Overeengekomen uren (NR)
 102. Overheid
 103. Overheidsarchief
 104. Overheidsinstelling zonder winstoogmerk (IZWo)
 105. Overheids-IZW
 106. Overhevelingstoeslag
 107. Overig agrarisch terrein
 108. Overig binnenwater (bodemgebruik)
 109. Overig biogas
 110. Overig huishouden
 111. Overig lid van een huishouden
 112. Overig meerpersoonshuishouden met kinderen
 113. Overig meerpersoonshuishouden zonder kinderen
 114. Overig personeel brandweer
 115. Overig plantaardig afval
 116. Overige aardoliegrondstoffen
 117. Overige bedrijfskosten
 118. Overige bedrijfskosten
 119. Overige bedrijfsopbrengsten
 120. Overige correcties (bevolking)
 121. Overige inkomensoverdracht niet eerder genoemd
 122. Overige kapitaaloverdracht
 123. Overige misdrijven Wegenverkeerswet
 124. Overige misdrijven Wet op de economische delicten
 125. Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht
 126. Overige olieproducten
 127. Overige overdekte sportaccommodatie
 128. Overige particuliere sociale premies
 129. Overige particuliere sociale uitkeringen
 130. Overige personele kosten
 131. Overige seksuele misdrijven
 132. Overige sociale lasten
 133. Overige voertuigen met bromfietskenteken
 134. Overige zelfstandige
 135. Overlandvlucht
 136. Overledene
 137. Overlevering
 138. Overlevering (EAB), verzoek om -
 139. Overlevingstafel
 140. Overnachting
 141. Oversterfte
 142. Overtreding (algemeen)
 143. Overwerken
 144. Overwerkuren
 145. OV-gebruiker
 146. OV-studentenkaart
 147. OWM
 148. Ozb