© ANP

Begrippen

Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Oad
 2. Officieel rentetarief
 3. Officier van justitie
 4. OM
 5. OM-afdoening
 6. Omgevingsadressendichtheid van een adres
 7. Omzet binnenland
 8. Omzet buitenland
 9. Omzet, netto
 10. onbenut arbeidspotentieel
 11. Onbetaalde arbeid (NR)
 12. Onbetaalde arbeid (TBO)
 13. Onbevoegdverklaring van de rechter
 14. Onbezoldigd personeel
 15. Onderliggende inflatie
 16. Onderlinge waarborgmaatschappij (OWM)
 17. Ondernemer
 18. Onderneming
 19. Ondernemingengroep
 20. Ondernemingspensioenfonds
 21. Ondertoezichtstelling
 22. Onderwijs
 23. Onderwijsniveau SOI 1978
 24. Onderwijsniveau SOI 1998
 25. Onderwijsniveau SOI 2006
 26. Onderwijsnummer
 27. Onderwijsondersteunend personeel kunstzinnige vorming
 28. Onderwijsrichting ISCED
 29. Onderwijsrichting SOI
 30. Onderwijsrichting SOI 2006
 31. Onderwijsrichting SOI 2016
 32. Onderwijsrichting SOI 2021
 33. Onderwijssector SOI
 34. Onderwijssoort
 35. Onderwijzend personeel kunstzinnige vorming
 36. Onderzoek verplaatsingsgedrag
 37. Onderzoeker (arbeidsmigratie)
 38. Ongegrondverklaring
 39. Ongehuwd
 40. Ongeval
 41. Ongeval, doorrijden na -
 42. Onherroepelijke uitspraak
 43. Onregelmatige dienst
 44. Onroerende goederen
 45. Onroerende goederen (sociale verhuurders)
 46. Onroerendezaakbelasting (Ozb)
 47. Ontbinding geregistreerd partnerschap
 48. Ontheffing van ouderlijk gezag of voogdij
 49. Ontslag van (alle) rechtsvervolging
 50. Ontslagzaak
 51. Ontsluiting voor motorboten (BM)
 52. Ontsluiting voor zeil-/motorboten (BZM)
 53. Onttrekking aan het verkeer
 54. Ontzetting uit ouderlijk gezag of voogdij
 55. Onvoorwaardelijke gratieverlening
 56. Oosterschelde
 57. Opbrengst museumkaart
 58. Opbrengst verkochte activa
 59. Open droog natuurlijk terrein
 60. Open nat natuurlijk terrein
 61. Openbaar gezag, misdrijven tegen het -
 62. Openbaar krachtens archiefwet
 63. Openbaar Ministerie (OM)
 64. Openbaar vervoer
 65. Openbare emissie
 66. Openbare orde, misdrijven tegen de -
 67. Openbare orde, vernieling en -
 68. Operational lease
 69. Operationeel personeel brandweer
 70. Opgehelderd misdrijf
 71. Opgespoorde criminaliteit
 72. Opheffing van bedrijf
 73. Ophelderingspercentage
 74. Opiumwet
 75. Opkomstpercentage (verkiezingen)
 76. Opkomsttijd brandweer
 77. Oplegger
 78. Opleiding
 79. Opleidingsfase
 80. Opleidingsinternaat
 81. Opleidingsvorm
 82. Oppervlakte bebouwing
 83. Oprichting van bedrijf
 84. Oproepkracht
 85. Opsporing, eigen -
 86. Opsporingsambtenaar
 87. Opvang kindercentrum
 88. Opvangplaats kindercentra
 89. Organisatiegraad (vakbeweging)
 90. Oriënterend en schakelend programma
 91. Ouder in eenouderhuishouden
 92. Ouderlijk gezag, ontheffing van -
 93. Ouderlijk gezag, ontzetting uit -
 94. Overdekte sportaccommodatie
 95. Overdracht (juridisch)
 96. Overeengekomen arbeidsduur
 97. Overeengekomen uren (NR)
 98. Overheid
 99. Overheidsarchief
 100. Overheidsinstelling zonder winstoogmerk (IZWo)
 101. Overheids-IZW
 102. Overhevelingstoeslag
 103. Overig agrarisch terrein
 104. Overig binnenwater (bodemgebruik)
 105. Overig biogas
 106. Overig huishouden
 107. Overig lid van een huishouden
 108. Overig meerpersoonshuishouden met kinderen
 109. Overig meerpersoonshuishouden zonder kinderen
 110. Overig personeel brandweer
 111. Overig plantaardig afval
 112. Overige aardoliegrondstoffen
 113. Overige bedrijfskosten
 114. Overige bedrijfskosten
 115. Overige bedrijfsopbrengsten
 116. Overige correcties (bevolking)
 117. Overige inkomensoverdracht niet eerder genoemd
 118. Overige kapitaaloverdracht
 119. Overige misdrijven Wegenverkeerswet
 120. Overige misdrijven Wet op de economische delicten
 121. Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht
 122. Overige olieproducten
 123. Overige overdekte sportaccommodatie
 124. Overige particuliere sociale premies
 125. Overige particuliere sociale uitkeringen
 126. Overige personele kosten
 127. Overige seksuele misdrijven
 128. Overige sociale lasten
 129. Overige voertuigen met bromfietskenteken
 130. Overige zelfstandige
 131. Overlandvlucht
 132. Overledene
 133. Overlevering
 134. Overlevering (EAB), verzoek om -
 135. Overlevingstafel
 136. Overnachting
 137. Oversterfte
 138. Overtreding (algemeen)
 139. Overwerken
 140. Overwerkuren
 141. OV-gebruiker
 142. OV-studentenkaart
 143. OWM
 144. Ozb