Bachelordiploma

Diploma van een wettelijk erkende bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo).
Alle in Nederland erkende opleidingen in het hbo en wo zijn sinds 2023 opgenomen in RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). RIO vervangt CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) en BRIN (Basisregister Instellingen).

Een bachelordiploma geeft toegang tot een masteropleiding in het hbo of wo. De bacheloropleidingen van het hbo en wo zijn in de praktijk niet gelijkwaardig. Voor toelating tot een masteropleiding aan de universiteit moet een gediplomeerde hbo’er vrijwel altijd eerst een schakelprogramma volgen. Het niveau van het bachelordiploma in het wo is gelijk aan dat van het diploma van het vroegere kandidaatsexamen. In het hoger beroepsonderwijs mogen zowel de geslaagden van vóór als na de invoering van het bachelor-masterstelsel de titel bachelor gebruiken.

Met ingang van het studiejaar 2002/’03 is in het hoger onderwijs het bachelor-masterstelsel ingevoerd. Als gevolg daarvan zijn de meeste reguliere hbo-opleidingen omgezet in bacheloropleidingen van 4 jaar. Bij een beperkt aantal studies is daar een masteropleiding aan toegevoegd. Bij de invoering van het bachelor-masterstelsel zijn de wetenschappelijke opleidingen van meet af aan opgedeeld in een bacheloropleiding van 3 jaar en een daarop aansluitende masteropleiding van 1 t/m 4 jaar. Zowel de bachelor- als masteropleiding worden afgesloten met een diploma.