Brutoloon sociale verzekeringen (blsv)

Het loon waarover de premies voor werknemersverzekeringen, zoals de Werkloosheidswet (WW) en Ziekenfondswet (ZFW), worden berekend.
Het gaat hierbij om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat door de werkgever aan de werknemer wordt betaald. Tot het blsv worden naast loon in geld ook fooien en niet in geld uitgekeerd loon (loon in natura, zoals verstrekking van kleding, gebruik woning, opties en kinderopvang) gerekend. De bijdragen van werknemers voor pensioen- en VUT-regelingen alsmede beloningscomponenten die uitsluitend bij de bepaling van de loonbelasting/premies volksverzekeringen een rol spelen (o.a. werkgeversdeel ZFW) behoren niet tot het blsv.