Begrippen

Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. S&O
 2. Saba
 3. Salaris
 4. Saldo administratieve correcties
 5. Saldo buitengewone baten en lasten
 6. Saldo correcties (bevolking)
 7. Saldo energieomzetting
 8. Saldo financiële baten en lasten
 9. Saldo lopende transacties met het buitenland
 10. Saldo nationaliteitswijzigingen
 11. Saldo voorzieningen
 12. Samenloop bij uitkeringen
 13. Samenstelling huishouden
 14. Samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid
 15. Samenwonend
 16. Sanctie
 17. SBC 1992
 18. SBI '93
 19. SCE
 20. Schade, brand-
 21. Schadevergoeding aan ex-verdachten
 22. Schadevergoeding aan ex-verdachten, voor gemaakte kosten
 23. Schadevergoeding aan ex-verdachten, wegens onterechte detentie
 24. Schadeverzekeringspremie
 25. Schadeverzekeringsuitkering
 26. Scheiding (demografie)
 27. Scheiding van tafel en bed
 28. Schennis der eerbaarheid
 29. Schikking
 30. Schooljaar
 31. Schoorsteenbrand
 32. Schuldheling, heling en -
 33. Schuldigverklaring
 34. SE
 35. Sector alpha (onderwijs)
 36. Sector beta (onderwijs)
 37. Sector centrale overheid
 38. Sector economisch (onderwijs)
 39. Sector financiële instellingen
 40. Sector huishoudens
 41. Sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens
 42. Sector kanton
 43. Sector lokale overheid
 44. Sector monetaire financiële instellingen
 45. Sector niet-financiële vennootschappen
 46. Sector overheid
 47. Sector overige financiële instellingen
 48. Sector sociaal (onderwijs)
 49. Sector vennootschappen
 50. Sector verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen
 51. Sector wettelijke sociale verzekeringsinstellingen
 52. Sectoren niet-bekostigd onderwijs
 53. Secundair beroepsonderwijs
 54. Secundair onderwijs
 55. Secundaire doodsoorzaak
 56. Secundaire energiedrager
 57. Secundaire inkomensverdeling
 58. Secundaire liquiditeiten
 59. Seizoen (meteorologisch)
 60. Seizoen (recreatie)
 61. Seizoenscorrectie
 62. Seizoensgecorrigeerd
 63. Seksuele misdrijven, overige -
 64. Semi-bebouwd terrein
 65. Semiverhard overig terrein
 66. Sepot
 67. Sepot, technisch -
 68. Sier-/kijktuin
 69. Sint-Eustatius
 70. Slaapplaats in logiesaccommodaties
 71. Slaapplaatsbezettingsgraad (van logiesaccommodaties)
 72. Slachtoffer (juridisch)
 73. Slachtoffer criminaliteit
 74. Slachtoffer van brand
 75. Slachtofferhulp
 76. Slachtofferhulp Nederland
 77. Slachtofferloos delict
 78. Slechte grond
 79. Sleepboot
 80. Sleepschip
 81. Sleepvaart
 82. Smeermiddelen
 83. Snorfiets
 84. Sociaal minimum
 85. Sociale lasten
 86. Sociale premies
 87. Sociale premies ten laste van werkgevers
 88. Sociale uitkeringen in geld
 89. Sociale verhuurders
 90. Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 91. Sociale verzekeringsdag (Sv-dag)
 92. Sociale verzekeringspremies werkgever
 93. Sociale voorziening
 94. Sociale werkgeverslasten
 95. Sociale zekerheid
 96. SOI
 97. SOI 1978
 98. SOI 1998
 99. SOI 2003
 100. Soort verdachte
 101. Soort vervoermiddel (vakantie)
 102. Spaar-/leenkrediet
 103. Spaarbekken
 104. Spaarkas
 105. Spaarloon
 106. Spaartegoed
 107. Speciaal basisonderwijs (sbao)
 108. Speciaal onderwijs (so)
 109. Speciaal voertuig
 110. Speciaal voortgezet onderwijs (svo)
 111. Speciale benzine
 112. Speciale scholen
 113. Specialist (medisch)
 114. Speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
 115. Spits
 116. Sponsor
 117. Spoorterrein
 118. Spoorwegnet
 119. Spoorwegnet, geëlektrificeerd
 120. Spoorwegnet, niet-geëlektrificeerd
 121. Sportbeoefenaar
 122. Sporthalaccommodatie
 123. Sportterrein
 124. Sportzaalaccommodatie
 125. Staalovengas
 126. Staatloos
 127. Stadsgewest
 128. Stakingsduur
 129. Stand van de bevolking
 130. Standaard Bedrijfsindeling 1993
 131. Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)
 132. Standaard Beroepenclassificatie 1992 (SBC 1992)
 133. Standaard Onderwijsindeling (SOI)
 134. Standaard Onderwijsindeling 1978 (SOI 1978)
 135. Standaard Onderwijsindeling 1998 (SOI 1998)
 136. Standaard Onderwijsindeling 2003 (SOI 2003)
 137. Standaard Onderwijsindeling 2006 (SOI 2006)
 138. Standaard Opbrengst (SO)
 139. Standaard uurloon
 140. Starter (woningmarkt)
 141. Startkwalificatie (onderwijs)
 142. Statisch archief
 143. Statische koopkrachtontwikkeling
 144. Statistisch verschil energieverbruik
 145. Statistische eenheden (economische statistiek)
 146. Statushouder
 147. Stedelijk gebied
 148. Stedelijkheid (van een gebied)
 149. Steenkool
 150. Steenkool en bruinkool
 151. Steenkoolbriketten
 152. Steenkoolproducten
 153. Steenkoolteer
 154. Sterfte
 155. Sterftekans
 156. Steunfunctie-instelling (kunstzinnige vorming)
 157. Steunfunctiepersoneel (kunstzinnige vorming)
 158. Stichting
 159. Stichting Halt
 160. Stiefouderadoptie
 161. Stookolie
 162. Stookolie, hoogzwavelig
 163. Stookolie, laagzwavelig
 164. Stoom
 165. Stoom en/of warm water
 166. Stopreactie (Halt)
 167. Stortplaats
 168. Strafbaar feit
 169. Strafrecht
 170. Strafrecht, overige misdrijven Wetboek van -
 171. Strafrecht, Wetboek van Militair -
 172. Strafrechtspleging
 173. Strafzaak
 174. Streekarchief
 175. Streekarchivariaat
 176. Studentenweekkaart
 177. Studiejaar
 178. Studiezaal archief
 179. Sub-bitumineuze kool
 180. Subjectief welzijn
 181. Subsidiaire status
 182. Subsidies
 183. Super gelood
 184. Super ongelood 98
 185. Sv
 186. Sv-dag
 187. Svo