Beursindexcijfers

CBS-graadmeters voor de aandelen- en obligatiemarkt.
Voor aandelen en beleggingsfondsen worden een koers- en herbeleggingsindex samengesteld. De deelmarkt obligaties kent hiernaast als extra indicatoren het effectief rendement en de duration.