Beschikbaar inkomen (netto)

Het inkomen na aftrek van belastingen plus uitkeringen, dat besteed wordt aan consumptie en besparingen.
Dit inkomen wordt ook wel secundair inkomen genoemd.