Begrippen

© ANP
Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Waarde onroerende zaken (WOZ)
 2. Waardemutatie
 3. Waardering in constante prijzen
 4. Waardering in lopende prijzen
 5. Wachtgeld
 6. Wachtgeldfonds
 7. Waddenzee, Eems, Dollard
 8. WAO
 9. Wapens en Munitie, Wet -
 10. Warmte
 11. Warmte uit net gemolken melk
 12. Warmtekrachtkoppeling
 13. Waterkracht
 14. Wateroppervlak (bodemgebruik)
 15. Wateroppervlak (Fvw)
 16. Waterschap
 17. Waterschapsarchiefdienst
 18. Waterschapssecretarie (archieven)
 19. Waterstofgas
 20. WAZ
 21. WEB
 22. Wederuitvoer
 23. Wegenverkeerswet
 24. Wegenverkeerswet, overige misdrijven -
 25. Weglengte
 26. Wegverkeersterrein
 27. Wegvoertuig
 28. Wekelijkse arbeidsduur
 29. Wereldmarktprijzen
 30. Wereldmarktprijzen energie
 31. Werkbelasting
 32. Werkelijke collectieve consumptie
 33. Werkelijke individuele consumptie
 34. Werkenden met subsidie gemeenten
 35. Werkgelegenheid
 36. Werkloos
 37. Werkloosheid
 38. Werkloosheidspercentage
 39. Werkloosheidsuitkering
 40. Werkloosheidsvoorziening
 41. Werkloosheidswet
 42. Werkloze beroepsbevolking
 43. Werkloze beroepsbevolking (12-uursgrens)
 44. Werknemer
 45. Werknemersverzekering
 46. Werkstaking
 47. Werktijdverkorting
 48. Werkzame beroepsbevolking
 49. Werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens)
 50. Werkzame bevolking
 51. Werkzame persoon
 52. Westerschelde
 53. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 54. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
 55. Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ)
 56. Wet BOPZ
 57. Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)
 58. Wet inkomensvoorziening kunstenaars
 59. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 60. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 61. Wet Investeren in Jongeren
 62. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 63. Wet op de economische delicten (WED)
 64. Wet op de economische delicten, Overige misdrijven -
 65. Wet sociale werkvoorziening (WSW)
 66. Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV)
 67. Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WULBZ)
 68. Wet Wapens en Munitie
 69. Wet werk en bijstand (WWB)
 70. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 71. Wetboek van Militair Strafrecht
 72. Wetboek van Strafrecht
 73. Wetboek van Strafrecht, overige misdrijven -
 74. Wetboek van Strafvordering (Sv)
 75. Wetenschappelijk onderwijs
 76. Wettelijke sociale lasten
 77. Wettelijke sociale premies
 78. Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen
 79. Wettig gehuwd
 80. WGR-gebied
 81. Wijk
 82. Windenergie
 83. Winning van energie
 84. Winstquote (NR)
 85. Winter (meteorologisch)
 86. Winterperiode (recreatie)
 87. Wisselkoers
 88. Woning (bouwtechnisch)
 89. Woning (WOZ)
 90. Woninghypotheek
 91. Woningmarktgebied (31)
 92. Wooneenheid
 93. Woonkern (Gf, Fvw)
 94. Woonsituatie
 95. Woonterrein
 96. Woon-werkreiziger
 97. Woon-werkverkeer
 98. WOZ
 99. Wrakkenopslagplaats