Belastingkamer Hoge Raad

Afdeling van de Hoge Raad die zich uitsluitend bezig houdt met belastingzaken.