Beleggingsinstelling

Financiële instelling die middelen aantrekt bij een breed publiek door uitgifte van aandelen en andere deelhebbersbewijzen, waarbij aan deelname slechts formele, in principe door iedereen te vervullen, voorwaarden zijn verbonden.
Betreft beleggingsinstellingen vallende onder de Wet toezicht beleggingsinstellingen (1990, Stb. 380) met uitzondering van de beleggingsinstellingen die geheel of vrijwel geheel in bezit zijn van verzekeraars.