Bos en open natuurlijk terrein

Terrein in gebruik als bos, als droog of als nat open natuurlijk terrein.