Burn-out klachten

Zich opgebrand voelen door het werk. Dit wordt gekenmerkt door gevoelens van vermoeidheid en uitputting.
De klachten worden gemeten aan de hand van vijf uitspraken:
• Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
• Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg.
• Ik voel me moe als ik ’s morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
• Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
• Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
De antwoordmogelijkheden hierbij zijn: nooit, enkele keren per jaar, maandelijks, enkele keren per maand, wekelijks, enkele keren per week of elke dag. Als iemand gemiddeld over de vijf uitspraken enkele keren per maand of vaker antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting aangemerkt als burn-outklachten.

Het CBS gebruikt sinds 2017 (Arbeidsmarkt in cijfers 2016) de term ‘werkgerelateerde psychische vermoeidheid’ om de antwoorden op vijf vragen in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) samen te vatten. Voorheen vatte het CBS deze antwoorden samen met het begrip ‘burn-outklachten’ en eerder met ‘burn-out’. Het begrip ‘burn-out’ wordt niet meer gebruikt, zodat niet onterecht de indruk gewekt wordt dat de cijfers betrekking hebben op gediagnostiseerde burn-outs. Ook ‘burn-outklachten’ dekt de lading niet goed. De vijf vragen over dit onderwerp die in het onderzoek NEA worden uitgevraagd liggen dicht tegen vragen over ‘uitputting’ van de Utrechtse Burnout Schaal (UBOS, 148 (https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/148.pdf) aan.

Het CBS kiest er daarom sinds 2017 voor om binnen publicaties over dit onderwerp, die gebaseerd zijn op data uit het NEA onderzoek, de term ‘werkgerelateerde psychische vermoeidheid’ aan te houden. Het is echter niet zo dat het CBS afscheid heeft genomen van de term burn-out. Er zijn publicaties van het CBS die bijvoorbeeld gebaseerd zijn op data die aangeleverd wordt door zorginstellingen. Binnen deze instellingen wordt de term burn-out gebruikt in de data die aangeleverd wordt en dus rapporteert het CBS ook als zodanig.