Betaalde arbeid

Arbeid waar een beloning in geld of natura tegenover staat.

Relevante links