Bodemgebruik, Classificatie

Functionele indeling van het Nederlandse grondgebied met vastgestelde categorieën die elkaar wederzijds uitsluiten en die tezamen de totale oppervlakte van Nederland omvatten.
De Classificatie Bodemgebruik is een indeling van de objecten in het Bestand Bodemgebruik naar hun gebruiksfunctie, zoals deze bij de meest recente statistiek van het Bodemgebruik wordt toegepast. De classificatie bestaat uit een aantal hoofdcategorieën, die elk weer zijn onderverdeeld in een aantal subcategorieën. Een beschrijving van de 37 verschillende categorieën vindt u bij de classificaties op webpagina http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/default.htm.