Bedrijfsafvalstoffen

De in een bedrijf vrijkomende stoffen (materialen), die voor de houder nauwelijks of geen waarde hebben en waarvan deze zich wil ontdoen.
(Wet Milieubeheer, Hfdst. 1, art. 1.1)