Bijzondere trekkingsrechten

De door het Internationale Monetaire Fonds gecreëerde reserves die kunnen dienen als betaalmiddel tussen de leden van het Fonds.
De waarde van de bijzondere trekkingsrechten is gekoppeld aan de meest gebruikte handelsvaluta.