Brandschade

Directe financiële schade door brand.
Ingeval er wel sprake is van schade maar het schadebedrag is niet bekend, dan wordt het schadebedrag geschat.