Bedrijventerrein

Terrein in gebruik voor nijverheid, handel en zakelijke dienstverlening.
Tot bedrijventerrein wordt gerekend:
- fabrieksterrein;
- haventerrein;
- veilingterrein;
- tentoonstellingsterrein;
- veemarkt (al dan niet overdekt);
- groothandelscomplex;
- terrein met banken en verzekeringsmaatschappijen e.d.;
- bijbehorend opslagterrein en parkeergelegenheid;
- garage (incl. parkeergarage);
- garage van busmaatschappij;
- kantoorgebouw;
- bijbehorende parkeerterreinen.
Niet tot deze categorie behoren inliggende braak-, en/of niet bouwrijpe terreinen.