Burgerlijk recht

Onderdeel van het recht dat de rechten regelt tussen personen (natuurlijke en rechtspersonen) onderling.
In CBS-statistieken hebben de over burgerlijk recht gepubliceerde uitkomsten betrekking op eindvonnissen in dagvaardingsprocedures en eindbeschikkingen in verzoekschriftprocedures.