Besloten vennootschap (BV)

Rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. De aandelen staan op naam en zijn niet vrij overdraagbaar. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag waarmee zij in de vennootschap deelnemen.
Directeuren en degenen die het beleid van de vennootschap hebben bepaald kunnen onder bepaalde omstandigheden met hun privévermogen wel aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vennootschap. De beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouders kan verdwijnen wanneer banken hen privé laten meetekenen voor leningen.