Belastingkamer gerechtshof

Afdeling van een gerechtshof die zich uitsluitend bezighoudt met belastingzaken in hoger beroep.
Tot 2005 oordeelde het hof in eerste aanleg over belastingzaken. Er was toen nog geen hoger beroep mogelijk in dit soort zaken.