Brutostandaardsaldo (Bss)

De in geldswaarde uitgedrukte totaalopbrengst van een diersoort of gewas minus bepaalde bijbehorende specifieke kosten.
Het bss is een economische maatstaf en wordt uitgedrukt in euro. De bss-normen worden berekend voor de rubrieken uit de Landbouwtelling, die betrekking hebben op dieren en gewassen. De normen worden om de twee jaar herzien.