Biogas

Gas ontstaan door actieve vergisting van organisch materiaal van
afvalwaterzuivering (fermentatiegas), rioolwaterzuivering (rioolgas), stortgas, GFT en mestvergisting.
Voorheen bekend als fermentatiegas