Bruto-investeringen in vaste activa door de overheid

Uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen gedaan door de sector overheid.
De investeringen zijn geregistreerd naar eigendom. Dat wil zeggen dat de investeringen zijn beschreven bij de economische eigenaar van het investeringsgoed. De overheid omvat de subsectoren centrale overheid, lokale overheid en de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen. De marktbedrijven van de overheid zoals de openbare nutsbedrijven, openbaar vervoerbedrijven en dergelijke, worden gerekend tot de sector vennootschappen.