Bedreiging

Geweldsmisdrijf, omschreven in art. 285 Wetboek van Strafrecht.