© ANP

Begrippen

Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Gas- en dieselolie
 2. Gascokes
 3. Gasfabrieksgas
 4. Gasolie en lichte stookolie
 5. Gast
 6. Gastouderopvang
 7. GBA
 8. GBR
 9. Geboorte
 10. Geboortegemeente
 11. Geboortegeneratie
 12. Geboorte-interval
 13. Geboorteland
 14. Geboorteoverschot
 15. Geboren in Nederland
 16. Gebruik van het openbaar vervoer
 17. Gebruikscriterium
 18. Gebruiksoppervlakte zelfstandige woningen
 19. Gecombineerde instelling kunstzinnige vorming
 20. Gecombineerde penitentiaire inrichting
 21. Gedaagde
 22. Gedetineerde
 23. Gedetineerden naar verblijfstitel
 24. Geestelijke gezondheidszorg
 25. Gegrondverklaring
 26. Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP)
 27. Geharmoniseerde consumentenprijsindex constante belastingen
 28. Gehoorde verdachte
 29. Gehuwd
 30. Gehuwd paar
 31. Gekwalificeerde diefstal
 32. Geldhoeveelheid (M1)
 33. Geldmarkt
 34. Geldscheppende financiële instelling
 35. Gemeengevaarlijk misdrijf
 36. Gemeenschappelijke regeling
 37. Gemeente (juridisch)
 38. Gemeente (regionaal)
 39. Gemeentearchief
 40. Gemeentelijk bevolkingsregister
 41. Gemeentelijk ingedeelde oppervlakte
 42. Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
 43. Gemeentelijke heffing
 44. Gemeentelijke jeugdzorg
 45. Gemeentesecretarie (archieven)
 46. Gemiddeld jaarkilometrage
 47. Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland
 48. Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland
 49. Gemiddeld kindertal per man
 50. Gemiddeld kindertal per vrouw
 51. Gemiddelde arbeidsduur
 52. Gemiddelde bevolking
 53. Gemiddelde huishoudensgrootte
 54. Gemiddelde hypotheekrente
 55. Gemiddelde inkoopwaarde
 56. Gemiddelde investeringsquote
 57. Gemiddelde leeftijd
 58. Gemiddelde verkoopwaarde
 59. Gemiddelde verpleegduur
 60. Genealogisch onderzoek
 61. Generatie (migratieachtergrond)
 62. Generatie-overlevingstafel
 63. Geografisch basisregister (GBR)
 64. Georganiseerde reis
 65. Gepremieerde en gesubsidieerde sector
 66. Geproduceerde activa
 67. Gerechtshof
 68. Gerechtshof, belastingkamer-
 69. Geregistreerd misdrijf
 70. Geregistreerd partnerschap
 71. Geregistreerd partnerschap, ontbinding -
 72. Geregistreerd werkloosheidspercentage
 73. Geregistreerde criminaliteit
 74. Geregistreerde geneeskundige
 75. Geregistreerde werkloze
 76. Gescheiden
 77. Gescheiden na partnerschap
 78. Gescheiden na wettig huwelijk
 79. Geschil
 80. Geslacht
 81. Geslachtsverhouding
 82. Gestandaardiseerd inkomen
 83. Gestandaardiseerd sterftecijfer
 84. Getijdenenergie
 85. Gevangenis
 86. Gevangenisstraf
 87. Geweld, diefstal met -
 88. Geweldsmisdrijf
 89. Gewenste arbeidsduur
 90. Gewerkte uren
 91. Gewichtseenheden energie
 92. Gewone adoptie
 93. Gewone behandeling (juridisch)
 94. Gezag, misdrijven tegen het openbaar -
 95. Gezinsarbeidskracht (landbouw)
 96. Gezond of zeer gezond
 97. Gezonde levensverwachting
 98. Gezondheidstoestand
 99. GGD-regio
 100. Globale straling
 101. Globalisering onderneming
 102. Goederen
 103. Goederennaamlijst NST 2007
 104. Goederennaamlijst NSTR
 105. Gratieverlening
 106. Gratieverlening, onvoorwaardelijke -
 107. Gratieverlening, voorwaardelijke -
 108. Grensarbeider
 109. Grenslogies
 110. Grijze druk
 111. Groene belastingen
 112. Groene druk
 113. Groep van landbouwgebieden
 114. Groepsaccommodatie
 115. Grondwaterbelasting
 116. Groot Rijnschip, eenbaksduwstel
 117. Grootstedelijke agglomeratie
 118. Grootteklasse van gemeenten
 119. Grote niet-financiële onderneming
 120. Grote of middelgrote binnenbrand
 121. Gymnasium