Begrippen

© ANP
Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Gas- en dieselolie
 2. Gascokes
 3. Gasfabrieksgas
 4. Gasolie en lichte stookolie
 5. Gast
 6. Gastouderopvang
 7. GBA
 8. GBR
 9. Geboorte
 10. Geboortegemeente
 11. Geboortegeneratie
 12. Geboorte-interval
 13. Geboorteland
 14. Geboorteoverschot
 15. Geboren in Nederland
 16. Gebruik van het openbaar vervoer
 17. Gebruikscriterium
 18. Gebruiksoppervlakte zelfstandige woningen
 19. Gecertificeerde instelling
 20. Gecombineerde instelling kunstzinnige vorming
 21. Gecombineerde penitentiaire inrichting
 22. Gedaagde
 23. Gedetineerde
 24. Gedetineerden naar verblijfstitel
 25. Geestelijke gezondheidszorg
 26. Gegrondverklaring
 27. Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP)
 28. Geharmoniseerde consumentenprijsindex constante belastingen
 29. Gehoorde verdachte
 30. Gehuwd
 31. Gehuwd paar
 32. Gekwalificeerde diefstal
 33. Geldhoeveelheid (M1)
 34. Geldmarkt
 35. Geldscheppende financiële instelling
 36. Gemeengevaarlijk misdrijf
 37. Gemeenschappelijke regeling
 38. Gemeente (juridisch)
 39. Gemeente (regionaal)
 40. Gemeentearchief
 41. Gemeentelijk bevolkingsregister
 42. Gemeentelijk ingedeelde oppervlakte
 43. Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
 44. Gemeentelijke heffing
 45. Gemeentelijke jeugdzorg
 46. Gemeentesecretarie (archieven)
 47. Gemiddeld jaarkilometrage
 48. Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland
 49. Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland
 50. Gemiddeld kindertal per man
 51. Gemiddeld kindertal per vrouw
 52. Gemiddelde arbeidsduur
 53. Gemiddelde bevolking
 54. Gemiddelde huishoudensgrootte
 55. Gemiddelde hypotheekrente
 56. Gemiddelde inkoopwaarde
 57. Gemiddelde investeringsquote
 58. Gemiddelde leeftijd
 59. Gemiddelde verkoopwaarde
 60. Gemiddelde verpleegduur
 61. Genealogisch onderzoek
 62. Generatie (migratieachtergrond)
 63. Generatie-overlevingstafel
 64. Geografisch basisregister (GBR)
 65. Georganiseerde reis
 66. Gepremieerde en gesubsidieerde sector
 67. Geproduceerde activa
 68. Gerechtshof
 69. Gerechtshof, belastingkamer-
 70. Geregistreerd misdrijf
 71. Geregistreerd partnerschap
 72. Geregistreerd partnerschap, ontbinding -
 73. Geregistreerd werkloosheidspercentage
 74. Geregistreerde criminaliteit
 75. Geregistreerde geneeskundige
 76. Geregistreerde werkloze
 77. Gescheiden
 78. Gescheiden na partnerschap
 79. Gescheiden na wettig huwelijk
 80. Geschil
 81. Geslacht
 82. Geslachtsverhouding
 83. Gestandaardiseerd inkomen
 84. Gestandaardiseerd sterftecijfer
 85. Getijdenenergie
 86. Gevangenis
 87. Gevangenisstraf
 88. Geweld, diefstal met -
 89. Geweldsmisdrijf
 90. Gewenste arbeidsduur
 91. Gewerkte uren
 92. Gewichtseenheden energie
 93. Gewone adoptie
 94. Gewone behandeling (juridisch)
 95. Gezag, misdrijven tegen het openbaar -
 96. Gezinsarbeidskracht (landbouw)
 97. Gezond of zeer gezond
 98. Gezonde levensverwachting
 99. Gezondheidstoestand
 100. GGD-regio
 101. Globale straling
 102. Globalisering onderneming
 103. Goederen
 104. Goederennaamlijst NST 2007
 105. Goederennaamlijst NSTR
 106. Gratieverlening
 107. Gratieverlening, onvoorwaardelijke -
 108. Gratieverlening, voorwaardelijke -
 109. Grensarbeider
 110. Grenslogies
 111. Grijze druk
 112. Groene belastingen
 113. Groene druk
 114. Groep van landbouwgebieden
 115. Groepsaccommodatie
 116. Grondwaterbelasting
 117. Groot Rijnschip, eenbaksduwstel
 118. Grootstedelijke agglomeratie
 119. Grootteklasse van gemeenten
 120. Grote niet-financiële onderneming
 121. Grote of middelgrote binnenbrand
 122. Gymnasium