© ANP

Begrippen

Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Gas- en dieselolie
 2. Gascokes
 3. Gasfabrieksgas
 4. Gasolie en lichte stookolie
 5. Gast
 6. Gastouderopvang
 7. GBA
 8. GBR
 9. Geboorte
 10. Geboortegemeente
 11. Geboortegeneratie
 12. Geboorte-interval
 13. Geboorteland
 14. Geboorteoverschot
 15. Gebruik van het openbaar vervoer
 16. Gebruikscriterium
 17. Gebruiksoppervlakte zelfstandige woningen
 18. Gecombineerde instelling kunstzinnige vorming
 19. Gecombineerde penitentiaire inrichting
 20. Gedaagde
 21. Gedetineerde
 22. Gedetineerden naar verblijfstitel
 23. Geestelijke gezondheidszorg
 24. Gegrondverklaring
 25. Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP)
 26. Geharmoniseerde consumentenprijsindex constante belastingen
 27. Gehoorde verdachte
 28. Gehuwd
 29. Gehuwd paar
 30. Gekwalificeerde diefstal
 31. Geldhoeveelheid (M1)
 32. Geldmarkt
 33. Geldscheppende financiële instelling
 34. Gemeengevaarlijk misdrijf
 35. Gemeenschappelijke regeling
 36. Gemeente (juridisch)
 37. Gemeente (regionaal)
 38. Gemeentearchief
 39. Gemeentelijk bevolkingsregister
 40. Gemeentelijk ingedeelde oppervlakte
 41. Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
 42. Gemeentelijke heffing
 43. Gemeentelijke jeugdzorg
 44. Gemeentesecretarie (archieven)
 45. Gemiddeld jaarkilometrage
 46. Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland
 47. Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland
 48. Gemiddeld kindertal per man
 49. Gemiddeld kindertal per vrouw
 50. Gemiddelde arbeidsduur
 51. Gemiddelde bevolking
 52. Gemiddelde huishoudensgrootte
 53. Gemiddelde hypotheekrente
 54. Gemiddelde inkoopwaarde
 55. Gemiddelde investeringsquote
 56. Gemiddelde leeftijd
 57. Gemiddelde verkoopwaarde
 58. Gemiddelde verpleegduur
 59. Genealogisch onderzoek
 60. Generatie (migratieachtergrond)
 61. Generatie-overlevingstafel
 62. Geografisch basisregister (GBR)
 63. Georganiseerde reis
 64. Gepremieerde en gesubsidieerde sector
 65. Geproduceerde activa
 66. Gerechtshof
 67. Gerechtshof, belastingkamer-
 68. Geregistreerd misdrijf
 69. Geregistreerd partnerschap
 70. Geregistreerd partnerschap, ontbinding -
 71. Geregistreerd werkloosheidspercentage
 72. Geregistreerde criminaliteit
 73. Geregistreerde geneeskundige
 74. Geregistreerde werkloze
 75. Gescheiden
 76. Gescheiden na partnerschap
 77. Gescheiden na wettig huwelijk
 78. Geschil
 79. Geslacht
 80. Geslachtsverhouding
 81. Gestandaardiseerd inkomen
 82. Gestandaardiseerd sterftecijfer
 83. Getijdenenergie
 84. Gevangenis
 85. Gevangenisstraf
 86. Geweld, diefstal met -
 87. Geweldsmisdrijf
 88. Gewenste arbeidsduur
 89. Gewerkte uren
 90. Gewichtseenheden energie
 91. Gewone adoptie
 92. Gewone behandeling (juridisch)
 93. Gezag, misdrijven tegen het openbaar -
 94. Gezinsarbeidskracht (landbouw)
 95. Gezond of zeer gezond
 96. Gezonde levensverwachting
 97. Gezondheidstoestand
 98. GGD-regio
 99. Globale straling
 100. Globalisering onderneming
 101. Goederen
 102. Goederennaamlijst NST 2007
 103. Goederennaamlijst NSTR
 104. Gratieverlening
 105. Gratieverlening, onvoorwaardelijke -
 106. Gratieverlening, voorwaardelijke -
 107. Grensarbeider
 108. Grenslogies
 109. Grijze druk
 110. Groene belastingen
 111. Groene druk
 112. Groep van landbouwgebieden
 113. Groepsaccommodatie
 114. Grondwaterbelasting
 115. Groot Rijnschip, eenbaksduwstel
 116. Grootstedelijke agglomeratie
 117. Grootteklasse van gemeenten
 118. Grote niet-financiële onderneming
 119. Grote of middelgrote binnenbrand
 120. Gymnasium