Buitenwater (Gf, Fvw)

Water buiten de gemiddelde hoogwaterlijn en het IJsselmeer.
De Financiële verhoudingswet (Fvw) regelt vanaf 1 januari 1997 de algemene uitkering uit het gemeentefonds (Gf). Binnen- en buitenwater zijn in het kader van de Fvw anders afgebakend dan in de classificatie bodemgebruik. Het IJsselmeer wordt in de Fvw als buitenwater aangemerkt en in de statistiek bodemgebruik als binnenwater.

De oppervlakte water op basis van de meest recente topografische kaartbladen van de Basisregistratie Topografie volgens de omschrijving van het buitenwater in de bodemstatistiek aangevuld met het Ijsselmeer, met uitzondering van delen van de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Ooster- en Westerschelde en het Ijsselmeer die liggen tussen havenhoofden en strekdammen. Bij vrij in zee uitmondende rivieren zonder strekdammen of havenhoofden wordt de grens tussen binnen- en buitenwater gevormd door de denkbeeldige lijn ter hoogte van de hoogwaterlijn langs de kust.