Buitenland (NR)

Collectieve aanduiding van personen en bedrijven die niet tot de Nederlandse economie behoren.
In de Nationale rekeningen vormt het buitenland als zodanig geen institutionele sector. De transacties van het buitenland met Nederland worden geregistreerd tussen ingezeten en niet-ingezeten eenheden.