Bestuursorgaan

Instantie die de bevoegdheid heeft om beslissingen namens de overheid te nemen.