Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Een van de leerwegen waarop een mbo-opleiding in het kader van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) kan worden gevolgd. Bij deze leerweg wordt meer dan 60 procent van de totale opleidingsduur besteed aan werkend leren (stage) in de praktijk van een bedrijf of instelling.
De bbl is uitsluitend toegankelijk voor personen van 16 jaar en ouder. Opleidingen volgens deze leerweg zijn te vergelijken met de opleidingen van het vroegere leerlingwezen. Naast het onderscheid in leerwegen worden de WEB-opleidingen ook onderscheiden naar vier kwalificatieniveaus.