Bevolkingsprognose

Verwachte ontwikkeling van de bevolking in de toekomst.
De bevolking wordt onderscheiden naar geslacht en leeftijd.