Begrippen

© ANP
Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Naamloze vennootschap (nv)
 2. NACE
 3. Nafta
 4. Nareizigers
 5. Nationaal inkomen (bruto, marktprijzen)
 6. Nationale besparingen
 7. Nationale rekeningen
 8. Nationaliteit
 9. Nationaliteitswijziging
 10. Naturalisatie
 11. Natuurlijk persoon
 12. Nederlander
 13. Nederlanderschap
 14. Nederlands als tweede taal (NT2)
 15. Nederlandse grootte-eenheid (Nge)
 16. Nederlandse herkomst
 17. Nederlandse international
 18. Nederlandse Museum Vereniging (NMV)
 19. Nederlandse onderneming
 20. NEG-bedrijfstypering
 21. Netto toegevoegde waarde (landbouw)
 22. Netto-arbeidsparticipatie
 23. Nettoloon
 24. Nettomilieulasten
 25. Nettovervangingsfactor
 26. Nettowinst vóór belastingen van niet-financiële vennootschappen
 27. Nevenvoorziening echtscheidingsprocedure
 28. Nge
 29. Niet eerder genoemde bedrijfskosten
 30. Niet Instellen en/of Staken van de behandelingen (NIS)
 31. Niet-bekostigd onderwijs
 32. Niet-beroepsbevolking
 33. Niet-beroepsbevolking (12-uursgrens)
 34. Niet-commerciële dienstverlening
 35. Niet-energetisch finaal gebruik
 36. Niet-financiële vennootschap
 37. Niet-gehuwd
 38. Niet-gehuwd paar
 39. Niet-georganiseerde reis
 40. Niet-geproduceerde activa
 41. Niet-gezinsarbeidskracht (landbouw)
 42. Niet-ingezetene
 43. Niet-natuurlijke dood
 44. Niet-natuurlijke persoon
 45. Niet-Nederlander
 46. Niet-ontvankelijkverklaring
 47. Niet-productgebonden belastingen op productie
 48. Niet-productgebonden subsidies
 49. Niet-regelmatig werkzame arbeidskracht (landbouw)
 50. Niet-uitkeringsgerechtigde (in het kader van de Participatiewet)
 51. Niet-voorgeschreven geneesmiddelen
 52. Niet-werkzame bevolking
 53. Niet-werkzame bevolking (12-uursgrens)
 54. Nieuwvorming
 55. Nijverheid
 56. NIS
 57. NMVOS
 58. Nodaal gebied
 59. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (NUTS)
 60. Nomenclature générale des Activités économiques dans la Communauté Européenne (NACE)
 61. Noordzee
 62. Normaal gelood
 63. NR
 64. NST 2007
 65. NSTR
 66. Nuluitkering
 67. Nulvervoer
 68. NUTS
 69. NV