© ANP

Begrippen

Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Naamloze vennootschap (nv)
 2. NACE
 3. Nafta
 4. Nareizigers
 5. Nationaal inkomen (bruto, marktprijzen)
 6. Nationale besparingen
 7. Nationale rekeningen
 8. Nationaliteit
 9. Nationaliteitswijziging
 10. Naturalisatie
 11. Natuurlijk persoon
 12. Nederlander
 13. Nederlanderschap
 14. Nederlands als tweede taal (NT2)
 15. Nederlandse grootte-eenheid (Nge)
 16. Nederlandse international
 17. Nederlandse Museum Vereniging (NMV)
 18. Nederlandse onderneming
 19. NEG-bedrijfstypering
 20. Netto toegevoegde waarde (landbouw)
 21. Netto-arbeidsparticipatie
 22. Nettoloon
 23. Nettomilieulasten
 24. Nettovervangingsfactor
 25. Nettowinst vóór belastingen van niet-financiële vennootschappen
 26. Nevenvoorziening echtscheidingsprocedure
 27. Nge
 28. Niet eerder genoemde bedrijfskosten
 29. Niet Instellen en/of Staken van de behandelingen (NIS)
 30. Niet-bekostigd onderwijs
 31. Niet-beroepsbevolking
 32. Niet-beroepsbevolking (12-uursgrens)
 33. Niet-commerciële dienstverlening
 34. Niet-energetisch finaal gebruik
 35. Niet-financiële vennootschap
 36. Niet-gehuwd
 37. Niet-gehuwd paar
 38. Niet-georganiseerde reis
 39. Niet-geproduceerde activa
 40. Niet-gezinsarbeidskracht (landbouw)
 41. Niet-ingezetene
 42. Niet-natuurlijke dood
 43. Niet-natuurlijke persoon
 44. Niet-Nederlander
 45. Niet-ontvankelijkverklaring
 46. Niet-productgebonden belastingen op productie
 47. Niet-productgebonden subsidies
 48. Niet-regelmatig werkzame arbeidskracht (landbouw)
 49. Niet-uitkeringsgerechtigde (in het kader van de Participatiewet)
 50. Niet-voorgeschreven geneesmiddelen
 51. Niet-werkzame bevolking
 52. Niet-werkzame bevolking (12-uursgrens)
 53. Nieuwvorming
 54. Nijverheid
 55. NIS
 56. NMVOS
 57. Nodaal gebied
 58. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (NUTS)
 59. Nomenclature générale des Activités économiques dans la Communauté Européenne (NACE)
 60. Noordzee
 61. Normaal gelood
 62. NR
 63. NST 2007
 64. NSTR
 65. Nuluitkering
 66. Nulvervoer
 67. NUTS
 68. NV