Beleidsregel

Bij besluit vastgestelde algemene regel over de afweging van belangen, de vaststelling van feiten, of de uitleg van wettelijke voorschriften, bij het gebruik van een bevoegdheid door een bestuursorgaan. Een algemeen verbindend voorschrift valt hier niet onder.