Buitenlandse werknemer

Werknemer in Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
Uitgezonderd zijn diplomaten en personen in dienst bij internationale organisaties.