Beroep (arbeid)

De verzameling van werkzaamheden en taken, die behoren tot een baan van een persoon.
Op het meest gedetailleerde niveau van de Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC 2014) wordt een verzameling van gelijksoortige takenpakketten een “beroep” genoemd. De beroepen zijn gelijk aan de unit groups van de ISCO 2008 die aan de basis staan van de BRC 2014. Er worden 436 beroepen/unit groups onderscheiden.

De ISCO hanteert 2 indelingscriteria, ‘skill level’ en ‘skill specialisation’, ofwel het niveau en de richting van de benodigde bekwaamheden om de takenpaketten van elkaar te onderscheiden.

Het CBS gebruikt vanaf verslagjaar 2012 alleen nog de ISCO 2008 als standaard om over beroep te publiceren. Ten behoeve van de codering van het beroep wordt gebruik gemaakt van een deels open deels gesloten vraagstelling die de volgende informatie dient te verschaffen:
- de beroeps- of functiebenaming;
- het al dan niet leidinggeven;
- indien leiding wordt gegeven: het aantal personen waarover direct of indirect leiding wordt gegeven;
- indien leiding wordt gegeven: het soort leidinggevende werkzaamheden
- de voornaamste werkzaamheden.