Cover paper oranje

Papers

Wetenschappelijke publicaties, proefschriften en verslagen van kwaliteitsonderzoeken op het gebied van statistiek.

Papers in deze reeks gaan over methoden, kwaliteit, processen en informatietechnologische en conceptuele onderwerpen en die relevant zijn voor het werkterrein van CBS. Ze beschrijven het resultaat van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek dat onderzoekers van CBS (soms samen met anderen) hebben uitgevoerd. De reeks is niet bedoeld om CBS-cijfers te publiceren. De cijfers in de papers zijn dus niet als officiële CBS-uitkomsten aan te merken.

tijdreeks papers

Filter op jaar:
 1. Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends, 1999-2022
 2. Een efficiënte selectiemethode voor auditsteekproeven
 3. De economie van de Nederlandse Noordzee en kust
 4. Vacatures 1946-1996
 5. Vergelijking van Polis en EBB, 2021
 6. Free Services in the Netherlands
 7. Validatie en calibratie van verkeersintensiteiten
 8. Supply chain netwerken in de Nederlandse economie, 2018
 9. Tijdreeks cao-lonen 2010=100
 10. Samenstellen CPI Caribisch Nederland tijdens de coronacrisis 2020
 11. SDC en speciale focusgroepen: een Europees perspectief
 12. Schatten van verkeersstromen met neurale netwerken