Bebouwing

Alles wat gebouwd is en bestaat uit muren en een overkapping met een permanent karakter, bedoeld voor verblijf, handel, verkeer en/of arbeid. Kassen en opslagtanks zijn hierbij niet inbegrepen.
Afbakening van bebouwing gebeurt volgens opnamespecificaties van de digitale topografische kaart, schaal 1:10.000, van de Topografische Dienst Kadaster en bestaat uit de objecten 'gebouwen', 'bebouwd gebied' en 'hoogbouw'. De oppervlakte van bebouwing wordt berekend in het kader van de Financiële verhoudingswet (Fvw).

Relevante links