Bebouwing

Alles wat gebouwd is en bestaat uit muren en een overkapping met een permanent karakter, bedoeld voor verblijf, handel, verkeer en/of arbeid. Kassen en opslagtanks zijn hierbij niet inbegrepen.
Afbakening van bebouwing gebeurt volgens opnamespecificaties van de digitale topografische kaart, schaal 1:10.000, van de Topografische Dienst Kadaster en bestaat uit de objecten 'gebouwen', 'bebouwd gebied' en 'hoogbouw'. De oppervlakte van bebouwing wordt berekend in het kader van de Financiële verhoudingswet (Fvw).