Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC 2014)

De Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014) is een indeling van beroepen die is afgeleid van de International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008) en beter geschikt voor toepassing van de indeling op nationaal niveau dan de ISCO 2008. Vanuit de unit groups (4 digits) van de ISCO 2008 kan geschakeld worden naar 114 beroepsgroepen, 41 beroepssegmenten of de 13 beroepsklassen van de BRC 2014. Hierbij is gekozen voor een hiërarchische structuur en codering, waarbij de beroepsgroepen genest zijn in de beroepssegmenten en de beroepssegmenten genest zijn in de beroepsklassen.
De BRC 2014 vervangt de Standaard Beroepenclassificatie 1992 met ingang van verslagjaar 2013. Dit hangt samen met het herontwerp van de persoonsenquêtes dat in 2012 is ingevoerd. Ten behoeve van de codering van het beroep wordt sinds het herontwerp gebruik gemaakt van een gecoördineerde vraagstelling die de volgende informatie dient te verschaffen:
- de beroeps- of functiebenaming;
- het al dan niet leidinggeven;
- indien leiding wordt gegeven: het aantal personen waarover direct of indirect leiding wordt gegeven;
- indien leiding wordt gegeven: het soort leidinggevende werkzaamheden en de tijd die men besteedt aan leidinggeven
- de voornaamste (niet-leidinggevende) werkzaamheden;
- de economische activiteit van het bedrijf.
Beroep en (niet-leidinggevende) werkzaamheden worden bevraagd via een open vraagstelling, de vragen die gaan over leidinggeven worden bevraagd via een gesloten vraagstelling. De typering van beroep gebeurt middels back-office coding.