Beheerder museum

De persoon of instantie die verantwoordelijk is voor het museum en de conservering en samenstelling van de collectie. Dit is niet vanzelfsprekend dezelfde persoon of instantie die de eigenaar van de collectie is.