Bijstandsdebiteur

Persoon die een schuld heeft bij een gemeente in het kader van WWB (voorheen ABW), IOAW, IOAZ of (W)WIK.