Brutomaandloon

Het regelmatig betaalde maandloon exclusief bijzondere beloningen, vóór aftrek van de werknemerspremies voor pensioen en vut.