Bijmengverplichting

In de Nederlandse wetgeving is vastgelegd dat sinds 2007 een deel van het totale verbruik aan benzine en diesel voor vervoer uit hernieuwbare energie moet bestaan, de zogenaamde bijmengverplichting.
Het grootste deel van deze verplichting wordt ingevuld door het bijmengen van biobenzine en biodiesel in gewone fossiele benzine en diesel. Echter, de wetgeving geeft ook de mogelijkheid om op andere manieren aan deze verplichting te voldoen, zoals het vergroenen van de leveringen van aardgas aan wegvervoer met groen gascertificaten. De hoogte van de verplichting en de precieze voorwaarden voor het invullen van de verplichting is de in de loop der jaren regelmatig aangepast aan de hand van politieke discussies op nationaal en Europees niveau en technologische ontwikkelingen.